Haagse hand voor paus

Als bisschoppelijk vicaris onderhoudt hij namens mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, contact met de pastorale beroepskrachten van de parochies in de regio’s Vliethaghe, Leiduinen en het Groene Hart. Ruwweg, voor de niet-westerling: de regio Den Haag. Toch is het niet aan die taak te danken dat hij onlangs paus Franciscus de hand mocht drukken. Als lid van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap is hij een gewaardeerd meedenker in het landelijke oecumenische beleid. Maar zelfs op die noemer heeft hij niet de paus de hand gedrukt. Noch vanwege zijn inzet voor de Haagse Gemeenschap van Kerken of als parochievicaris in de Sint Jacobus parochie.

Een kind van parochianen uit de parochie van pastoor Ad van der Helm werd onlangs door de paus gedoopt, zoals redelijk gebruikelijk voor alle kinderen die op de één of andere manier met het grondgebied van het Vaticaan zijn verbonden, tenslotte de plek waar de paus van Rome in formele zin ook bisschop is met alle ‘gewone’ verantwoordelijkheden van dien. De vader van het kind is Italiaan en de grootvader werkt in het Vaticaan. Ad van der Helm was er uitgenodigd om getuige te zijn van de doopplechtigheid. Een gelegenheid waar hij zich vanzelfsprekend graag toe liet verleiden.

Hij schudde de paus de hand en overhandigde hem foto’s van de glas-in-lood-ramen van zijn parochiekerk, waaronder een raam van Franciscus en informatie van een diaconaal herberg-projekt. Op die manier maakte hij inzichtelijk hoezeer rooms-katholiek Den Haag zich spiritueel verbonden weet met de paus en hoezeer men het evangelie een praktische toepassing probeert te geven.