Gebeden voor Nederland

Christenen over de hele wereld bidden en danken deze week voor Nederland. Er wordt dank uitgesproken voor de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Dat zij moge blijven dienen als een getuige ten aanzien van de zichtbare eenheid van de kerk’. Dat is een van de drie dankzeggingen in de gebeden van de Wereldraad van Kerken.

De internationale koepelorganisatie vraagt in de periode van 8 tot 14 februari 2015 speciale voorbede voor de landen België, Luxemburg en Nederland. Christenen over de hele wereld wordt gevraagd in deze periode conform de voorliggende kalender speciale voorbede te doen voor de Benelux. 

Er wordt verder gedankt voor de christenen die een sterk getuigenis geven voor gerechtigheid en vrede in de wereld. Tenslotte spreekt men dank uit voor schilders als Van Gogh, Rembrandt, Brueghel en Vermeer en alle anderen die met hun kunst de mensheid nieuwe ogen hebben gegeven om te kijken.

Er worden acht gebedsonderwerpen aangereikt. Het gaat om:
• tolerantie en wederzijds respect voor de Vlamingen en Waloniërs in België;
• drugsverslaafden en drugsleveranciers, dat zij rust en kracht vinden in God in plaats van het misbruik van drugs;
• de vitaliteit van de kerken dat ze aantrekkingskracht mogen hebben voor hen die interesse in het geloof hebben verloren;
• de honderden asielzoekers bij de grenzen, die afgewezen worden en terug moeten naar de plaatsen van herkomst en die achtergelaten zijn zonder hoop op een betere toekomst;
• een gezonde en open discussie tussen de mensen die geloven en de mensen die niet geloven, tussen zij die geboren zijn in deze landen en zij die er later zijn komen wonen, zodat mensen niet in de verleiding worden gebracht om raciale vooroordelen te ontwikkelen;
• het respecteren van de identiteit van anderen;
• het leven in vrede van mensen naast elkaar als buren in plaats van het zich laten leiden door onverschilligheid en achterdocht;
• jonge mensen die geen baan kunnen vinden na het afronden van hun opleiding.

Daarna volgt er een gebed van Wim van der Zee en een gebed van Erasmus van Rotterdam. De tekst sluit af met het lied ‘Geef ons moed’ van Mar van der Velden.

Foto door de Wereldraad bij het bericht over het gebed gezet met rechts ds. Andreas Wöhle.