Debat provinciale staten

Het Platform Kerken Overijssel organiseert op 5 maart in Nijverdal een provinciaal politiek debat. Alle statenfracties zijn daarvoor uitgenodigd, inclusief de kandidaat fractie-voorzitters van de Partij van de Dieren, Lia van Dijk, en van Lokaal Overijssel, Rob de Koe.

Mink de Vries, voorzitter van het platform, heeft dat bekendgemaakt. Daarmee is de provincie Overijssel één van de eerste provinciale geledingen van de kerken die inspeelt op de aanstaande verkiezingen van 18 maart. De kerken hebben tevens de gesprekspunten voor het debat aangedragen. Gespreksleider is Wim Eikelboom, eindredacteur bij Radio 1.

Iedereen is welkom, ook lokale en landelijke partijvertegenwoordigers die wellicht hun lijsttrekker willen ondersteunen. Mink de Vries wijst er op, dat men nadrukkelijk alle statenfracties en kandidaat statenfracties heeft willen uitnodigen om daarmee maximaal herkenbaar te zijn voor de diverse lokale geloofsgemeenschappen. Het gaat in totaal om twaalf partijen.

De zes agendapunten voor het debat zijn: Werkgelegenheid, duurzaamheid/zorgvuldig beheer/rentmeesterschap, zorgkanteling (ook verhouding informele zorg-formele zorg).

In het 2e blok na de pauze: Veiligheid, noaberschap/gemeenschapszin en cultureel erfgoed Overijssel.

Het debat vindt plaats in Het Centrum van Overijssel, Constantijnstraat 7a in Nijverdal en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en duurt tot 22.00 uur.

Foto’s: Boven Mink de Vries, onder Wim Eikelboom