Concordantie op het Liedboek 2013

Samengesteld door Hans Bouma

In deze concordantie zijn alleen Nederlandstalige liederen opgenomen. Liederen in het Latijn, Engels of Duits zijn dus niet opgenomen. Weggelaten zijn namen, persoonlijke voornaamwoorden als ik, mij, ons, tussenwerpsels en voegwoorden, namen van personen, landen en streken, hulpwerkwoorden als hebben, zijn, worden en zullen. Ook op muziek gezette Bijbelteksten zijn niet opgenomen, evenals grote litanieën zoals Lied 597 en liturgische teksten als Kyrie- en Glorialiederen in de standaardvorm. Van het Wilhelmus (Lied 708) heb ik alleen de eerste strofe opgenomen, evenals van de zaligsprekingen (989). Hetzelfde geldt voor Bijbelteksten en berijmde psalmen: daar zijn alleen de antifonen opgenomen. Titels als Vader, Zoon en Geest zijn ook niet opgenomen, tenzij de woorden met een kleine letter (onderkast) zijn gespeld. Verder heb ik doorgaans als lemma de infinitief gebruikt, dus het woord verloren staat onder het lemma verliezen. Niet overal is dit doenlijk: geboren staat zelfstandig en niet onder zoiets als baren. Ook heb ik bij sommige werkwoorden het participium praesens als apart lemma opgevoerd, zoals levend en stralend. In enkele gevallen is onderscheid gemaakt: er zijn bijv. twee lemma’s bestaan: het een voor het werkwoord, het andere voor het zelfstandig naamwoord, zo ook voor leven. De letter ij is als de voorlaatste in het alfabet opgenomen; een y als beginletter heb ik niet aangetroffen, maar de y komt na de ij. De alfabetisering van de computer heeft ertoe geleid dat de IJ in het systeem direct na de I komt. Tenslotte: sommige lemma’s komen dubbel voor, zoals bestaan, leven, lijden (als werkwoord en als zelfstandig naamwoord), en blijven (als verblijven en als voortgaan). Ook aarde komt dubbel voor: eenmaal als equivalent van ‘wereld’ en nog als ‘grond’.

Advent 2014
Hans Bouma

Concordantie Liedboek 2013: klik hier

Errata:

Geven
geloof om veel te geven,/ te geven honderd-in, 741 : 2
Honderduit
geloof om veel te vragen / te vragen honderduit. 741 : 1
Veel / velen
geloof om veel te vragen / te vragen honderduit; 741 : 1
geloof om veel te geven,/ te geven honderd-in, 741 : 2
Vragen
geloof om veel te vragen / te vragen honderduit; 741 : 1
 
Alle 741 moet 841 moeten zijn.

Niet gecategoriseerd