Laatste plaatsen vrij

Het belooft gezellig druk te worden in de Geertekerk op vrijdag 16 januari vanaf 15.00 uur. Dat is terecht, want het programma verbindt een creatieve benadering van het thema ‘pelgrimage vanuit de verbeelding’ met een actuele inzet van het leidende motief van de Wereldraad tot 2021. Er zijn meer dan 170 aanmeldingen. Het bureau is inmiddels bezig de logistiek in de kerk en de daarbij behorende catering  op orde te brengen. 

Prof. dr. Peter Schmidt, de inleider uit België, is een onderhoudend spreker. Als hij over kunst en geschiedenis spreekt, komen motieven en drijfveren van mensen als vanzelf weer tot leven. Hij was bereid om zijn uitvoerige vakkennis over christelijke kunst toe te spitsen op een thema, waar slechts weinig theologen teksten van op de plank hebben liggen: de pelgrimage.

Als illustratie bij de convocatie gaf Peter Schmidt het altaarstuk op van het Lam Gods (zie op de homepage van de Raad in de linkerzijbalk). Het is door de gebroeders Van Eyck gemaakt en op 6 mei 1432 in de Gentse Sint-Janskerk aangebracht.  Bij geopende luiken toont het altaarstuk de gemeenschap van de heiligen, ‘de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’, naar de beschrijving in de Openbaring van Johannes. Op het onderste centrale paneel zijn de heiligen afgebeeld die de acht zaligheden symboliseren, terwijl de hemelse tuin de vrucht is van het bloed van het lam dat op het altaar in het midden wordt vergoten.

Op de voorgrond staan links en rechts twee groepen tegenover elkaar, de ene bestaat uit de patriarchen en profeten van het Oude Testament, de andere met figuren uit het nieuwe Testament, en achter hen volgen prelaten van de kerk, pausen en bisschoppen. Op de achtergrond lijken, weer aan beide kanten, twee stoeten te voorschijn te komen: de geloofsbelijders, en de vrouwelijke heiligen die palmtakken dragen en bloemenkransen op hun hoofd hebben. Het zijn juist deze stoeten van mensen die als pelgrims in beeld komen.

Het geheel is wereldberoemd. Je komt het overal tegen, onder meer als verwerking in het omslag van het nieuwste boek van Bram van de Beek getiteld ‘Een lichtkring om het kruis’. Ongetwijfeld zal Peter Schmidt een doorkijkje geven, waar weinigen zelf op zouden zijn gekomen.

De organisatie wil vermijden, zo dat risico al zou bestaan, dat de oecumenelezing in schoonheid wegdrijft. Vandaar dat ds. Karin van den Broeke, lid van het Centraal Comité van de Wereldraad is gevraagd om als eerste te reageren. Zij zal proberen om juist de actuele toonzetting aan te vullen, zodat het niet alleen over kunst gaat, maar ook over de vragen van gerechtigheid en vrede verbonden met de pelgrimage.

Het plenaire deel wordt afgesloten met een korte vesper, verzorgd door twee leden van de werkgroep Vieren van de Raad van Kerken: musicus en dirigent Willem Blonk en liturgist en ritueelspecialist Marian Geurtsen.

Foto’s:
Bovenaan: Peter Schmidt (rooms-katholiek)
Vervolgens: Karin van den Broeke (protestant)
Dan: Willem Blonk (protestant)
Tenslotte: Marian Geurtsen (rooms-katholiek)