Jan-Hus-Preekprijsvraag

‘Velen van u vieren wellicht 2017 als het jaar van de Reformatie. Ze herdenken dat Maarten Luther 500 jaar geleden zijn stellingen op de slotkapel in Wittenberg heeft gespijkerd. Minder mensen zullen zich bewust zijn dat we nog een ander jubileum gedenken. Het is in 2015 600 jaar geleden, dat Johannes Hus om zijn geloof is verbrand’.

Woorden van een dergelijke strekking gebruikte ds. Johannes Welschen ooit in de plenaire Raad van Kerken om het op handen zijnde jubileum aan te kondigen. Zijn kerk, de Evangelische Broedergemeente, heeft inmiddels de festiviteiten wat verder in kaart gebracht. Eén van de onderdelen vormt een Jan-Hus-Preekprijsvraag. Een ieder die dit leest is uitgenodigd om daaraan mee te doen.

Eerst iets meer over de achtergronden van het Jan Hus-Jaar. De Europees Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente heeft besloten het jubileumjaar aan te grijpen om te attenderen op het erfgoed van Jan Hus, de hartstochtelijke zoeker van de waarheid en reformator uit Praag. In 2015 is het 600 jaar geleden, dat Jan Hus op het Concilie van Konstanz als ketter op de brandstapel werd omgebracht. Niet in de laatste plaats zijn het zijn preken in de Bethlehemkapel te Praag geweest, waardoor hij zich de vijandschap van de machtigen op de hals haalde. Eén van de wortels van de Evangelische Broedergemeente, gewaardeerd lid van de Raad van Kerken in Nederland, is de Tsjechische reformatie, die door Jan Hus werd losgemaakt. Er zijn redenen genoeg om in het gedenkjaar van zijn martelaarschap te doen, wat voor hem cruciaal was: ‘Zoek de waarheid, luister naar de waarheid, leer de waarheid kennen, heb de waarheid lief, spreek de waarheid, houd aan de waarheid vast, verdedig de waarheid tot de dood toe, want de waarheid bevrijdt je van de zonde, van de duivel, van de dood van de ziel en tenslotte van de eeuwige dood, die het eeuwige afscheid van Gods genade betekent’ (Jan Hus 1412).

Hierom stelt de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente in het jaar 2015 de Jan-Hus-Preekprijsvraag in voor preken, die:

– hun kracht uit de Bijbel halen
– in begrijpelijke taal zijn geschreven
– kerk en samenleving niet ontzien.

In aanmerking komen preken in de Duitse, de Tsjechische of de Nederlandse taal. Een theologische studie is geen noodzakelijke voorwaarde voor deelname. De prijs voor de beste preek is € 2015, voor de beste preek van een jeugdige prediker (onder 27 jaar) € 1415 en de derde prijs is € 600.

De Jury is internationaal en oecumenisch samengesteld: Rüdiger Achenbach / Deutschlandfunk – redactie Religie en Samenleving; Prof. Dr. Pavel Filipi / Evangelisch-Theologische Faculteit van de Karels-Universiteit Praag; Dr. Bernhard Goodwin / Instituut voor Communicatie en Media-wetenschap München; Reinhard Mawick / Chefredacteur van “Zeitzeichen”; Dr. Christian Staffe / Evangelische Academie Berlijn; Dr. Ciska Stark / Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam; Frieder Vollprecht / Evangelische Broedergemeente Basel; Rosemarie Wenner / Bisschop van de Evangelisch-Methodistische Kerk.

Voor meer informatie over de preekprijsvraag, de betekenis van Jan Hus en de activiteiten in het Hus-jaar kunt u terecht bij het kantoor van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, Zusterplein 20, 3703 CB Zeist, E: r.wezel@ebg.nl.