Uitleg bij logo pelgrimage

Ze hebben bij de Wereldraad van Kerken op dit moment een vacature directeur communicatie. En dat kan je merken aan de berichtgeving. Zo is er een logo geïntroduceerd voor het thema pelgrimage, een vijftal prachtig golvende groene stroken met daaronder de woorden ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’. Het logo is echter nooit officieel geïntroduceerd. Ds. Iris Speckman, lid van de werkgroep Pelgrimage van de Raad van Kerken nam daar geen genoegen mee. Ze klom in de digitale pen en wist via Hielke Wolters en Martin Robra, coördinator van de pelgrimage, een toelichting los te peuteren. We geven de uitleg hier door.

Er zitten verschillende dimensies in het logo. De groene kleur is het teken van leven, hoop en de schepping. De balans in de golven wijst op harmonie en groei, het is een soort ‘natuurlijke vredestichter’. De Duitse mystica Hildegard van Bingen sprak graag over groene energie (‘Grünkraft’), waarmee ze aangaf dat er in de schepping een helende en onderhoudende kracht te ervaren is.

De vijf lijnen symboliseren de saamhorigheid van de pelgrims die onderweg zijn. Ze staan ook voor de vijf continenten, net zoals de vijf ringen in de Olympische vlag daarop wijzen. Er is sprake van eenheid, parallellie en toch zijn de lijnen onderscheiden, ieder heeft zijn eigen lijn. Zo is er sprake van verschillende tradities die samen optrekken.
 
De golven benadrukken de gang van het proces. Ze onderstrepen de interactie, de resonantie en de communicatie, ze stralen ook energie en kracht uit.  Ze creëren heuvels en dalen en daarmee komt het landschap van de pelgrimage in zicht. Zo kent de pelgrimage als gang door het leven momenten dat men door een dal gaat. Dat zijn de moeilijke perioden, de via negativa, de momenten van strijd. En er zijn ook momenten dat men een top bereikt, dat er extrase is en vreugde, de via positiva. De gang van vallei naar top geeft tegelijk de verandering aan, de via transformativa.

Het groen kan ook gezien worden als de kant van de rivier, waarbij Openbaring 22 in beeld komt, waar sprake is van levenswater, het water lest de dorst waar de pelgrims op weg zijn naar Jeruzalem.

Het logo van de pelgrimage kan bij allerlei activiteiten worden gebruikt die in het kader staan van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. De werkgroep van de Raad van Kerken zal zelf enkele activiteiten lanceren en probeert daarnaast bestaande activiteiten meer bekendheid te geven en waar zinvol met elkaar te verbinden.