Oecumenische kalender

De nieuwe missie en diaconiaats kalender is uit. Vrijdag 21 november is het eerste exemplaar overhandigd aan de secretaris van de Raad van Kerken om daarmee het oecumenische karakter van de uitgave te benadrukken. Anne Maaike Folkers, secretaris Sint Paulus van de Oud-Katholieke Missie en diaconaat buitenland reikte de kalender uit.

‘Je had tot 2013 de missie-zendingskalender van organisaties als de NZR, maar die is er niet meer. Wij hebben daarom het initiatief genomen om foto’s van diverse oecumenische projecten in beeld te brengen en in een kalender onder te brengen’, aldus Anne Maaike Folkers. ‘Er zijn projecten van diverse kerken te vinden, van bijvoorbeeld anglicanen, lutheranen en oud-katholieken. We geven een toelichting in verschillende talen en de opbrengst gaat na aftrek van de kosten in zijn geheel naar de projecten. Er is bij de data ruimte vrijgehouden om eigen notities te maken, daardoor is het een ideale uitgave om in de kamer te hangen, ieder gezinslid kan er de afspraken op noteren, of in een consistorie van een kerk, zodat je weet wie bijvoorbeeld een ruimte heeft gereserveerd’.

De projecten hebben een missionaire en diaconale strekking. ‘Ik vind de foto uit Zuid-Afrika heel mooi, waar blinde mensen opstaan die tot imker worden opgeleid’, zegt Anne Maaike. ‘En ook de foto van die zuster die zich druk maakt, dat lees je ook aan het bijschrift ‘telkens moet je ook voor alles de deur uit’, je ziet haar wat stuurs kijken en voor in de auto bungelt dat kleinood ‘I love Jesus’’.

De kalender  wordt op luxe kringlooppapier mèt eurokeurmerk en zónder bleekmiddelen gedrukt.  Er zijn foto’s van activiteiten van koptische Christenen in Egypte; van een Blijf-van-mijn-lijf huis in Hong Kong, opgezet door Christenen; van de onafhankelijke kerk in de Filippijnen, waarvan een bisschop enkele jarengeleden en nog onlangs enkele priesters  werden doodgeschoten toen zij openlijk partij kozen voor de belangen van de armen in het land; van blinden in Zuid Afrika, die succesvol een  imkercursus volgen.  Op aparte pagina’s worden de foto’s extra toegelicht. Naast de hoofdtalen Nederlands en Duits zijn er 5 vertalingen o.a. Engels, Frans en Pools. De uitgave wordt bewust uitgebracht kort voor de feestdagen, zodat het als geschenk kan worden aangeschaft.

De missie en diaconaatskalender 2015 is te koop voor € 8 via secretaris@stpaulus.okkn.nl, of per telefoon 071-4076689. Toezending kost voor 1-7 kalenders € 4,–aan porto  extra. 

Foto’s:
1. Anne Maaike Folkers verhandigt het eerste exemplaar aan Klaas van der Kamp
2 en 3. Afbeeldingen uit de nieuwe kalender