Week van Gebed 2015: Kinderdienst

Voor jonge kinderen:
Bedenk zoveel mogelijk dingen waar je water voor gebruikt. Laat de kinderen wat genoemd wordt, uitspelen. (wassen, drinken, zwemmen enz.)

Ook voor de kinderen
Bouw- en kleurplaat (klik hier) en kleurplaat met nummers verbinden (klik hier).

Voor oudere kinderen vanaf 10 jaar
Een bron is een plek waar water opwelt uit de grond.
Als je iets opzoekt op internet, staat vaak de bronvermelding bij informatie die je opgezocht hebt. Wat wordt daarmee bedoeld?
Iemand of iets kan een inspiratiebron voor je zijn. Wie weet daar voorbeelden van? Wie is voor jou een inspiratiebron (je vader, een popster, een voetballer, een vriendin enz.) en wat doe je daar dan mee?
Kan de bijbel een inspiratiebron zijn? Waarom denk je?

Een interview uit Samaria
naar Johannes 4

Nodig
vier ‘stemmen’: een omroep(st)er O, een journalist J, een meneer M en de Samaritaanse vrouw SV. Maak een microfoon van een wc-rolletje met een balletje erop.

O(mroepster) zit achter een tafel met een microfoon:
Goede morgen, dames en heren, het is vandaag zondag 18 (25) januari. We hebben vandaag voor u een bijzondere reportage uit Samaria. Onze journalist staat bij de bron van Jacob. We schakelen nu over naar Samaria.    

J(ournalist): Ik sta hier bij de bron van Jacob, net buiten de stad. Het is hier drukker dan anders. De mensen verdringen zich bij de put, ook wel de bron van Jacob geheten. (vraagt aan iemand die staat te kijken)
Meneer, kunt u mij vertellen wat er aan de hand is? Het lijkt wel of iedereen water uit deze put wil hebben.

M(eneer): Ja, daar lijkt het wel op. Maar zo zit het niet. U kunt beter wat hoger gaan staan. Dan kunt u over de mensen heenkijken en dan kun je zien wat er gebeurt.

J.: (gaat op een stoel staan) ‘Nu zie ik het beter. Er staat een vrouw bij de put. Ze heeft veel te vertellen. Ik probeer dichterbij te komen. (komt bij de vrouw):
Mevrouw, ik ben van het journaal, mag ik u iets vragen. Deze drukte komt allemaal door u, is het niet?

S(amaritaanse) V(rouw):  Ja, die drukte komt door mij en door Jezus.

J.: Interessant. Ik heb wel eerder iets over die Jezus gehoord. Kunt u er wat meer over vertellen?   

SV: Ja, hier bij deze put is het gebeurd. Ik was hier om water te gaan halen. Dat doe ik meestal als er geen mensen van het dorp bij zijn, op een stil moment, want ik ben liever alleen, uh nee, ik wás liever alleen. Ja, ziet u en toen zat daar een joodse man bij de put en hij ging zomaar met mij praten. Alsof het heel gewoon is dat een Jood met ons Samaritanen praat. Alsof het heel gewoon is, dat een man met een vrouw praat! We kunnen elkaar normaal niet uitstaan!
 
J.: Waar hadden jullie het over?

SV: Hij vroeg mij om water, want hij had dorst. Mijn eerste reactie was dat ik geen water voor die man ging putten. Ik keek wel uit. Maar Jezus zei:
 “Als je wist wie ik was, vroeg je water aan mij! Levend water kan ik je geven, dan heb je nooit meer water uit deze bron nodig.”
Dat kan toch niet, dacht ik en ik zei: Je hebt niet eens een emmer en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? Zonder emmer kun je echt niet bij het water komen. Kunt u soms meer dan onze voorvader Jacob? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee.

J.: Zonder emmer kan het dus niets worden met dat levende water, begrijp ik. Vertel verder. Is hij weggegaan?

SV: Nee, Jezus zei: “Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal een bron worden waaruit water komt dat eeuwig leven geeft.  Dat water wilde ik wel hebben, dan hoefde ik nooit meer naar deze put en dan zou ik nooit meer dorst hebben.
Nee, het was geen echt water dat hij me wilde geven. Er gebeurde wel iets bijzonders. Jezus zei, dat ik mijn man moest gaan halen. Tja, en dat was lastig, want ik woon wel met iemand samen, maar dat is niet mijn man, Het was net of hij mijn gedachten kon lezen, want hij zei: “Met wie je woont, is je man niet.” Hij had gelijk. Hij wist iets van mij waar ik niet graag over praat en waardoor de mensen uit de buurt mij ook maar vreemd vinden. Ik had weinig contact met andere mensen. Ik had eigenlijk geen echte vrienden. Maar toen Jezus dat tegen me zei, voelde ik dat hij mij kende en toch wilde hij met me omgaan! Ik was opeens zo blij! De blijdschap borrelde zo uit me op.

Ik voelde dat er iets bijzonders met hem was. Hij was niet zomaar iemand die met mij ging praten. Ik zei: “U lijkt wel een profeet of bent u soms de Messias , die we al zolang verwachten?” Dat flapte ik er zo maar uit en hij zei: ” ja, dat ben ik”.
Dat is zo bijzonder. Daar raak ik niet over uitgepraat. Ik ben er vol van. En de mensen hier, willen het steeds weer van me horen en ze willen dicht bij de bron zijn van mijn verhaal. Zijn woorden zijn voor mij geworden als water en ik geef de woorden door aan ieder die het horen wil.   

J.: Dank u wel voor dit inspirerende gesprek. Dan gaan we nu weer terug naar de studio.

Bronvermelding
Ik heb voor bovenstaand verhaal geput uit materiaal voor de jeugdviering van  Wereldgebedsdag van 2014 uit Egypte.

Gebedstip
Bid voor mensen die zich net als de vrouw bij de put alleen en verdrietig voelen. Voor wie of wat wil je nog meer bidden?  
Liedsuggestie
Een rivier vol van vrede –  Evangelische Liedbundel 429

God sluit niemand buiten. God wil er zijn voor iedereen. Daar mogen we God voor danken.
 
Activiteit
Geef de kinderen uit papier geknipte druppels en laat ze er op schrijven wat ze verdrietig maakt of blij.
Plak de druppels op een groot vel (etalage)karton of papier in de vorm van een fontein.
of
Zorg voor voldoende halve wc-rolletjes en een stevige ondergrond.
Maak een put van een half wc-rolletje. Maak op regelmatige afstand kleine knipjes onderin en vouw die naar buiten als plakrandje. De kinderen kunnen stenen op de put tekenen en dan de put opplakken op de ondergrond.
Je kunt er ook een strookje omheen laten plakken met de tekst: ‘Ik ben het levende water’.

Tip
De Evangelische Alliantie heeft een kindergebedsfolder uitgegeven met tips voor elke dag. Ook het verhaal van de vrouw bij de bron vind je er, op een andere manier naverteld, in terug.