‘Heer, ontferm U’

De EO zond zondagochtend de oecumenische kerkdienst tegen de geloofsvervolging uit met als thema: ‘Heer, ontferm U’. De EO had in de week hieraan voorafgaand extra aandacht gevestigd op het onderwerp in de week vanwege de geloofsvervolging. Verschillende leden van de Raad van Kerken participeerden in de dienst. De kerkdienst is online terug te kijken.

De Dominicanenkerk in Zwolle was het decor voor de dienst vanwege de geloofsvervolging. Vanuit verschillende hoeken werd meegewerkt aan deze dienst. Zo leest Aartsbisschop Polycarpus namens de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland de schriftlezing uit Klaagliederen in het Syrisch-Aramees: ‘de taal van Jezus’. Algemeen Secretaris van de Raad van Kerken, Klaas van der Kamp, ging voor in gebed en bidt: ‘Ontferm U over hen én ons’. 

Naast muziek, aangrijpende beelden en verhalen gaan vier verschillende personen voor met ieder een korte overdenking. Ds. Ron van der Spoel, betrokken bij Open Doors, begint bij Genesis 3: de strijd die begint tussen God en de duivel, het goed en het kwaad. Het kwaad is op dit moment duidelijk te zien in de wereld, maar waar is het goede? Waar is God? ‘God lijdt mee. Ontferming is meelijden. Wij mogen ervaren dat God naast ons staat en ons draagt. Niet IS heeft het laatste woord, maar God.’

Ljaz Matthew Zulfquar vertelt zijn verhaal. Hij is christen en naar Nederland gevlucht met zijn familie vanuit Pakistan. De moslims in zijn wijk wilden er geen christenen hebben wonen en hij werd bedreigd en geslagen. Hij had de keuze: bekeren tot de islam en blijven leven of christen zijn en sterven. Hij heeft weg kunnen komen uit Pakistan en heeft in Nederland onderdak en een verblijfsvergunning gekregen. God heeft hem en zijn familie gered. In Pakistan worden nog steeds christelijke dorpen in de brand gestoken en verwoest, meisjes worden ontvoerd en verkracht. Zulfquar vraagt om op te komen voor de vervolgde christenen in Pakistan. ‘Bid voor hen en strijd voor hen.’

De pastor van de Dominicanenkerk in Zwolle is Corinne van Nistelrooij. Zij vertelt het verhaal van een meisje die voor het eerst over haar vluchtelingverleden praat en hoe de andere kinderen zich over haar ontfermen. God ontfermt zich ook over Mozes als hij naar hem toekomt in de vorm van de brandende braamstruik. ‘Bij Mozes wordt het gevoel van recht en vrede niet verteerd door het verwoestende vuur, want in die kern is God.’ In het Hebreeuws komt het woord ontferming van dezelfde stam als het woord baarmoeder. Ontferming geeft een plek waar men niet bedreigd wordt, maar juist kan groeien.

‘Ze hebben Mij vervolgd en ze zullen ook jullie vervolgen’ begint ds. Arjan Plaisier, scriba van de PKN en moderamenlid van de Raad van Kerken. De eerste christenen werden al vervolgd, verbannen en voor de leeuwen gegooid. Aan christen zijn zit helaas een kostprijs en vele broeders en zuster betalen deze prijs, soms ten koste van hun eigen bloed. Hier in Nederland, in deze comfort zone, kost het weinig om volgeling van christus te zijn, maar wat heb je er voor over? ‘Is geloofsvervolging een ver-van-m’n-bed-show? Of is het een wake-up call? Het is tijd om wakker te worden!’

Aan het einde van de kerkdienst gaan Aartsbisschop Polycarpus, Joël Voordewind (kamerlid voor de ChristenUnie) en ds. Klaas van der Kamp voor in gebed en vragen nogmaals: ‘Heer, Ontferm u over ons allen’. 

De kerkdienst is in zijn geheel terug te kijken via deze link

Foto 1: Aartsbisschop Polycarpus leest een gedeelte uit Klaagliederen voor in het Syrisch-Aramees.

Foto 2: Joël Voordewind, Aartsbisschop Polycarpus en Prior Jan Laan namens het Dominicanenklooster in Zwolle.

Foto 3: Ds. Arjan Plaisier