Museum van Leger

Het is uniek voor het Leger des Heils. Sinds vorige week vrijdag 3 oktober is er een heus museum van het Leger in Nederland. Het is te vinden naast de Majoor Bosshardtburgh. Het Museum bevindt zich in het voormalig huis van de Majoor.  Majoor Jeanne van Hal nodigde de leden van de Raad van Kerken tijdens de raadsvergadering van 8 oktober hartelijk uit om het museum te bezoeken. Wie wil kan er terecht van dinsdag tot vrijdag tussen 10 uur en 17 uur. Het is ondergebracht aan de Oudezijds Armsteeg 45, de plek waar Majoor Bosshardt ooit begon met het werk namens het Leger.

Commandant Hans van Vliet opende het Leger des Heilsmuseum. Te zien zijn uniformen, exemplaren van Strijdkreet, affiches, pamfletten en foto’s en een dagboek van Majoor Bosshardt, waarin ze onder meer kerstvieringen met prostituees beschrijft. Georgina Verbaan sprak de audiotour in. De entreeprijs bedraagt 2,50 euro.

Het Leger des Heils mag dan niet eerder een museum hebben gehad, in het conferentieoord Belmont bij Lunteren, bewaart men in enkele vitrines wel de nodige kleinoden uit de geschiedenis. Het Leger gedenkt met respect de mensen die zich in het heden en in het verleden sterk hebben gemaakt als hulp voor de ontredderden.

Liberia

Dat merk je nog steeds. Majoor Van Hal vertelde in de Raadsvergadering dat op dit moment het Leger zich inzet in Liberia voor een kliniek ten dienste van mensen met ebola. De leidinggevende heeft zelf vier familieleden aan de gevreesde ziekte verloren, maar het motiveert hem alleen maar meer om daar te zijn waar mensen in nood verkeren.

Prinses

Prinses Beatrix kreeg ooit een introductie op het werk onder de mensen door samen met majoor Bosshardt de rosse buurt van Amsterdam te bezoeken. De majoor nam Beatrix in 1965 mee op een tocht door de buurt. Om niet op te vallen, was de toenmalige kroonprinses vermomd met een pruik en dikke bril. Sindsdien waren Beatrix en Bosshardt bevriend. Zij is sindsdien altijd loyaal gebleven aan het Leger. Dat bleek ook afgelopen vrijdag. De prinses kwam langs op de Wallen in het noordelijke deel van de rosse buurt om naast het museum een nieuwe opvang van het Leger des Heils te openen. Het heeft de naam gekregen: de Majoor Bosshardtburgh.

De nieuwe opvang is bedoeld voor dak- en thuislozen die langdurig ziek zijn of psychische problemen hebben. ‘We hadden niemand anders kunnen vragen om deze Majoor Bosshardtburgh te openen’, verklaarde Henk Dijkstra, directeur van de goodwillcentra van het Leger des Heils in Amsterdam. Na de opening bezocht Beatrix de kamer van Mitchell, een van de bewoners. ‘De prinses was meer geïnteresseerd in mijn levensverhaal dan in de kamer’, zei hij tegen de Telegraaf.

De Majoor Bosshardtburgh heeft plek voor 36 bewoners. Die hebben elk een eigen kamer met douche, toilet en wifi. Ze zaten eerst in een opvangcentrum waar ze met vier of vijf personen een kamer moesten delen.

 
Foto: Hans van Vliet opent het museum