Mooie getallen adventisten

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten heeft een jaarverslag gepresenteerd over het achterliggende jaar. Voorzitter Wim Altink reikte de uitgave uit bij de plenaire vergadering van de Raad van Kerken op 8 oktober in Zeist. Het thema ‘Gemeentegroei’ is prominent opgenomen in het verslag, je merkt trouwens dat het thema bij vele lidkerken van de Raad populair is. 

De Adventisten geven aan, dat ze in 2014 nadruk zullen leggen op het begeleiden van de coaches van de church plants die er zijn. Afgelopen jaar verscheen het evangelisatieboek ‘Ongelooflijk!’ waarin de gemeentegroei wordt beschreven. Het boek verschijnt dit jaar als e-book op internet. In 2013 werden de projectplannen van twee church plants goedgekeurd, zodat ze een officiële status kregen: De Fontein (Duivendrecht) en Amsterdam-Noord. Ook in dat jaar kende de eerste Simple Church, Bijbel op Schoot (Dordrecht), vermenigvuldiging. 

De Adventisten investeren komende tijd in drie dingen die mensen vandaag nodig hebben. Het zijn zaken die aansluiten bij het adventisme, zo stelt men: optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit. In een uitleg van de thema’s schrijven de adventisten over optimisme onder meer: ‘We gedragen ons anders omdat we de zekerheid hebben dat we geredde mensen zijn en dat we priesters van het koninkrijk mogen zijn. We geloven dat dingen anders kunnen en dat we in staat zijn om grenzen te verleggen’. Over levenskwaliteit zegt het jaarverslag: ‘Door het geloof krijgt de zin van het leven een nieuwe betekenis. Naast een visie voor de toekomst biedt het principes om naar te leven. Het geloof maakt mensen betrokken en zorgt dat ze respectvol met elkaar omgaan’. Over dienstbaarheid stelt de tekst: ‘We zijn gericht op mensen binnen en buiten de kerk. We dragen dus niet alleen zorg voor de gemeente, maar ook voor mensen daarbuiten’.

Door de hele uitgave heen, heeft de eindredactie cijfers opgenomen. En soms zijn het echte eye-openers. We noemen een paar getallen:
    17 cursisten op Summer School
1.474 ‘Ongelooflijk!s’ verkocht
   135 mensen gedoopt
       2 vrouwelijke predikanten gelijkwaardig ingezegend
13.0186 sabbatschoolboekjes gedrukt
      11 evangelisatie-activiteiten van gemeenten
 2.000 boeken gedrukt
 3.121 mensen op de toogdag
    602 kinderen op Kidzrally
    790 likes op Facebook
      23 sprekers getraind
 € 608 gemiddelde tiendenbedrag per lid
 5.627 leden
     45 penningmeesters getraind
 3.328 erediensten gehouden
223.046 pagina’s opgevraagd op de website
 70.581 bezoekers op adventist.nl
        5 pastorale werkers aan het werk
      23 predikanten in dienst
       3 predikanten ingezegend
       2 church plants erkend
     16 church plants
     59 landelijke evenementen georganiseerd
     52 sabbatten gevierd

Foto: pagina in het binnenwerk van de uitgave, waarop te zien is hoe men creatief de getallen door de uitgave heen heeft gestrooid.