Help alle minderheden

Bezoekers van deze website kunnen meedoen met een poll, dat is een peiling van de meningen over een actueel onderwerp. De vorige peiling op deze website ging over het Midden-Oosten. De vraag luidde of de kerk in het Westen aandacht voor alle minderheden moest vragen of wel iets meer de aandacht mocht vragen voor de positie van christenen. 70,3 procent stelde dat de aandacht moest uitgaan naar alle minderheden. Een kleine 20 procent (19,9 procent) gaf aan speciaal aandacht voor de christenen te willen. Zo’n 9,7 procent stelde dat de kerk geen slachtofferrol moest innemen. In totaal reageerden 206 personen.

De nieuwe peiling gaat over de manier waarop musea over kerk en geloof berichten. Steeds meer publieke voorzieningen spreken in hun presentatie op een negatieve manier over het geloof. Ze kritiseren de verdeeldheid, het gebrek aan onderlinge tolerantie, de betutteling, de kruistochten, en ga zo maar door. Thema’s als onderwijs, ontwikkeling, medische zorg, altruïsme, diaconie, naastenliefde, maatschappelijke zorg, wetenschappelijke ontwikkeling en zo voort komen minder uit de verf. Je kan er op drie manieren naar kijken: je wil een genuanceerd beeld ontvangen; je vindt het prima dat de musea de kerk bij de les houden of je verwacht een beschrijving vanuit het zelfverstaan van de kerk. Wat vindt u?

De  nieuwe peiling is te vinden op de linkerkant van deze pagina en stelt de vraag als volgt:
Als musea over geloof en kerk berichten, heb ik dat het liefst:
a. objectieve informatie
b. Kritische analyse
c. Innemende uitleg