Verlangen naar één kerk

‘Mijn verlangen is dat er uiteindelijk één kerk komt’. Die uitspreek hebben de bladen van Wegener, een regionale krantenketen met een oplage vergelijkbaar aan de Telegraaf, opgetekend uit de mond van dr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en lid van het moderamen van de Raad van Kerken. Het is de opening van de krant van maandag 8 september; een dergelijke kerkelijke opening is uitzonderlijk en komt hoogstens één keer in de zoveel jaar voor.

Plaisier koppelt de uitspraak aan de intentie om nog meer samen te gaan werken als PKN met de Rooms-Katholieke Kerk. De scriba van de PKN refereert aan projecten waarin de twee kerken gezamenlijk optrekken, zoals The Passion en Kerkbalans. De Raad van Kerken komt verder niet in het interview met Plaisier naar voren. ‘We kunnen nog wat stapjes zetten in die samenwerking’, zegt Plaisier over het contact met de Rooms-Katholieken, ‘het is ook nodig in deze tijden van Bijbels analfabetisme’.

De PKN viert het tienjarig jubileum, wat feitelijk aan de orde was in het voorjaar van 2014, op 14 september ’s middags om 14.30 uur in de Fontein, een relatief nieuw kerkgebouw in Nijkerk. Men heeft voor die locatie gekozen om een eigentijdse uitstraling aan te bieden. ‘Zo’n nieuw gebouw straalt toekomst uit. We willen bij de viering van tien jaar Protestantse Kerk niet zozeer terugblikken naar het verleden, maar vooral vooruit kijken’, aldus Plaisier in een persbericht van zijn kerk. Die uitstraling is relevant, nu ook de EO (in samenwerking met IKON/ZvK) een televisieregistratie verzorgt van de kerkdienst.

Het accent in de viering ligt op het contact met de plaatselijke gemeente. Vandaar dat de plaatselijke dominee ds. Pim Verhoef ook een rol speelt in de viering. De gastenlijst naar derden is om die reden met enige terughoudendheid opgesteld, zodat er ruimte is voor de plaatselijke kerkganger om aanwezig te zijn. Enige representativiteit blijft evenwel aan de orde. Koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima worden bijvoorbeeld wel verwacht.

In de Gelderlander, één van de bladen waarin de kopij van Wegener verschijnt, geeft mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en als referent voor oecumene ook lid van de Raad van Kerken, een reactie op Plaisier. Hij stelt dat ‘in plaatselijke parochies al tal van activiteiten in samenwerking met een PKN-gemeente gebeuren’. En hij sluit aan bij Plaisier als hij zegt: ‘De eenheid die Christus wil, is een opdracht aan ons om in beweging te blijven. Groeien in eenheid vraagt voortdurende samenwerking, bijvoorbeeld door samen op te trekken in gebed’. Van den Hende refereert daarmee aan de Week van Gebed waarin de Raad van Kerken optrekt samen met de EA/EZA. Op 22 september vindt daarover een studiemiddag plaats in Driebergen, vanaf 14.15 uur, waar iedereen welkom is. Opgave via rvk@raadvankerken.nl, na opgave ontvangt men een artikel en een bundel met gebeden, die uitgangspunt zijn voor het gesprek.

 

Foto’s:
1. De opening van de Stentor, één van de bladen van Wegener; het is opmerkelijk dat een krant opent met het kerkelijke nieuws; maar dat is de Protestantse Kerk gelukt met dit onderwerp.

2. Arjan Plaisier conform de foto overgenomen uit dezelfde krant op pag.3, waar het verhaal van de opening van de krant wordt voortgezet ook met reacties van het grondvlak en ds. Len Ruijgrok, voorzitter van de Hersteld Hervormde Kerk, die nog een keer uitlegt waarom zijn kerk een eigen koers heeft gekozen.