Macht van de pen

In Nederland is wel eens discussie over de verhouding tussen pers en religie. In het Verenigd Koninkrijk is er minder ruis op de onderlinge lijn. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby woensdag 5 november 2014 om 12.30 uur deelneemt aan een viering voor vermoorde journalisten. De dienst wordt geleid door canon Alison Joyce en routiniers uit het vak van journalistiek verzorgen de Bijbellezingen. De website van St. Bride’s Church, waar de dienst plaatsvindt, verwijst naar de recente executies om de actualiteit te onderstrepen.

Het is voor het eerst dat de aartsbisschop van Canterbury deelneemt aan een dergelijke bijeenkomst, die plaatsvindt in St. Bride’s Church, in Fleet Street in Londen.  De aartsbisschop zelf verzorgt de prediking in de dienst waarin journalisten worden herdacht die zijn vermoord terwijl ze rapporteerden vanuit conflictgebieden. De dienst wordt bewust gehouden kort na veteranendag als oorlogsslachtoffers in bredere zin worden herdacht.

In een toelichting stelt men dat reporters, fotografen, cameralieden en ondersteunende staf met de uitoefening van hun beroep symbool staan voor de vrijheid van meningsuiting. ‘We verwachten veel van onze journalisten en buitenlandse correspondenten’, aldus James Irving, operationeel hoofd in St. Bride’s Kerk, ‘zij moeten ons geïnformeerd houden onder moeilijke en gevaarlijke situaties vanaf de probleemhaarden van de wereld. We zijn daarom dankbaar dat de aartsbisschop er in heeft toegestemd deze dienst mee te leiden en daarmee hen eert die de ultieme prijs hebben gebracht voor de waarheid. We willen ook het beroep van journalistiek vieren, en de onbetaalbare waarde van de vrijheid van meningsuiting’.

St. Bride’s Kerk staat bekend als het spirituele huis van de media. De lezingen worden verzorgd door routiniers uit het vak. Als leidend thema voor de samenkomst is gekozen: ‘De Pen is machtiger dan het Zwaard’.