Kwart eeuw groen

Het is vijfentwintig jaar geleden dat de Europese Kerkenconferentie een periode heeft aangewezen waarin speciale aandacht aan de schepping wordt gegeven. Deze periode werd  in 1989 ingesteld  tijdens de eerste  Europese oecumenische  Kerken conferentie in Bazel. Kerken  worden in de periode 1 september tot 15 oktober ( zes weken ) gevraagd om op enigerlei wijze  de betrokkenheid vanuit het geloof op een duurzame  ontwikkeling van de aarde te stimuleren. Ook vanuit Nederland waren er diverse mensen aanwezig in Bazel destijds, waaronder Tini Brugge, die nog steeds teksten levert voor de groene websites van de Raad van Kerken.

Het initiatief van de CEC heeft in Nederland onder meer geleid tot een jarenlange actieve werkgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken  en het ontstaan van de groene websites rond informatie en inspiratie, vieren, (bloem)schikken, seizoens-maaltijden en tuinen.  Inmiddels is er  vanuit de Raad een  werkgroep  Ecologische Duurzaamheid actief.

Daarnaast is – op initiatief van Kerk in Actie (PKN) en Tear – een landelijk netwerk van groene kerken  ontstaan, dat uitgebreid wordt met parochies en kloosters. De website www.groenekerken.nl biedt een omvangrijke praktische handreiking   voor energie, inkoopbeleid, groen in en rond de kerk etc.

Dit jaar is er op 11 oktober een landelijke Groene Kerkendag in Houten (zie www.groenekerken) waar onder meer ds. Mirjam Kollenstaart en bisschop Gerard de Korte zullen spreken.

Franciscus van Assisi krijgt op 4 oktober aandacht in allerlei franciscaanse parochies, maar ook daarbuiten , zoals in Hoofddorp. Daar, in de parochie Joannes de Dooper  wordt op 4 oktober  een oecumenische  inspiratiedag  aangeboden rond symbolisch bloemschikken met seizoensmaterialen uit de pluktuin.  (info@boekwinkelhetkruispunt.nl). Het franciscaans milieuproject Stoutenburg biedt zelfs op 4/5 oktober een heel weekend vol inspirerende activiteiten aan.  (zie www.stoutenburg.nl)

Inspiratie delen:  kijk naar het groene logo voor het project Pelgrimeren van de Wereldraad van Kerken rond thema’s van vrede en gerechtigheid, op aarde met al haar schepselen, natuur en milieu en ontheemden.

Dit bericht is samengesteld op basis van informatie van Tini Brugge – Groene websites van de Raad van kerken. Voor meer informatie raadpleeg ook deze sites:
www.kerkenmilieu.nl
www.scheppingvieren.nl
www.symbolischschikken.nl
www.sameneerlijketen.nl
www.kerktuinen.nl