Eucharistie en avondmaal: Interview Samuël Dogan (Syrisch-Orthodox)

Ik ben Abuna Samuël Dogan, Syrisch-Orthodox priester. Ik ben pastor van de st. Johannes de Apostel in Hengelo, in Nederland. Als priester ben ik heel blij met de eucharistie. Jezus heeft voordat hij gekruisigd werd op Witte Donderdag het avondmaal gevierd. Pesach gevierd, zeggen wij in het Aramees. Hij waste zijn discipelen de voeten. Na het eten nam hij het brood, heiligde het en gaf het aan zijn discipelen. Hij zei tegen hen: “Jullie moeten dit als dienst blijven doen tot het einde van de wereld.” Daarom ben ik erg blij dat ik deze dienst mag uitvoeren door het vieren van de eucharistie. Onze Syrisch-Orthodoxe Kerk is ontstaan als de eerste kerk van de Suryoyo (Syriërs) en is in Europa vertegenwoordigd in zes landen.

GESPREKSVRAGEN

  1. Onderstreep de uitspraak van Samuël Dogan die u het meest opvallend vindt. Leg aan uw gespreksgroep uit waarom u deze zin gekozen hebt. 
  2. Samuël Dogan spreekt over blijdschap die hij voelt vanwege de eucharistie. Welke emoties ervaart u tijdens de eucharistie- of avondmaalsviering? 
  3. Hoe ervaart u in uw eucharistie- of avondmaalsviering de relatie met de oorsprong van het christendom en het sacrament?

 

Zie ook:

         Interview Yosé Höhne-Sparborth (Basisbeweging)

         Interview Koos Smits (RKK)

         Interview Leo Koffeman (PKN)

         Interview Wijmie Dekker (PKN – Hervormd)