Geanimeerd open huis

Het was een zeer divers gezelschap wat de open middag bezocht van de Raad van Kerken. De aula van de Raad was goed gevuld. Een rooms-katholiek pastor met het motto ‘De Bijbel is breder dan het missaal’. Een man die in 1975 als jongste synodelid van de Gereformeerde Kerken aantrad. Een behoorlijke delegatie uit Amsterdam, waar de Raad van Kerken in een transitieperiode is beland. Een delegatie van de vrouwensynode die het genderperspectief inbrengt. Veel verschillende verhalen.

Margarithe Veen, lid van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap, was uit Friesland overgekomen om over haar ervaringen in de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap te vertellen. Een prettige bijkomstigheid is, dat zij ook in Bossey studeerde. En dat bracht Ivo de Jong, een van de bezoekers, onmiddellijk tot de roep: ‘Ik moet met je spreken in de pauze’. Margarithe liet zien hoe de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan een aantal rapporten had opgeleverd, waaronder dat van ‘The Church’, dat onder meer in de Protestantse synode aan de orde zal worden gesteld. 

Er  waren diverse vragen. Jannie van der Linden vanuit Veenendaal wilde weten hoe men in diverse plaatsen vorm geeft aan de oecumenische vieringen. Diverse bezoekers legden uit, dat de definitie van ‘oecumene’ relevant is. In ieder geval is het niet zo dat oecumene een soort overtreffende trap is van bestaande kerken. Een oecumenische viering kan ook betekenen dat je kennis neemt van elkaars gewoonten en daarvoor respect opbrengt. Iemand anders wilde weten in hoeverre de kerken ruimte bieden aan datgene wat op de grassroots leeft. Hij kreeg de reactie dat je grassroots en top niet tegen elkaar mocht uitspelen.

Klaas van der Kamp ging in op de resultaten van de oecumene en het werk van de Raad van Kerken in de achterliggende vijf jaren. Hij sprak van ‘zestig tinten rood’, waarbij hij enkele van de zestig resultaten verder voor het voetlicht haalde, waaronder de oecumenescan en de analyse van het gebed waar op 22 september verder over wordt gedebateerd.

Foto’s:
1.Links ds. Margarithe Veen (PKN en lid van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken) en rechts pastoor Erna W.M. Peijnenburg, pastoor van de Oud-Katholieke Parochie in Alkmaar.

2. Arie Nico Verheul, lid van de Remonstrantse Broederschap en onlangs benoemd als lid van de beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting.

3. Links ds. Harmke Heuver uit Barneveld en rechts ds. Ivo de Jong van de vrijzinnigen.