Steun Iraakse christenen

Iedereen is hartelijk welkom zondag 3 augustus om de steun zichtbaar te maken voor christenen en andere minderheden in Irak vanaf drie uur ’s middags (begin bij het gemeentehuis). Er is ondertussen al veel aandacht in de media voorafgaand aan de manifestatie. Mensen uit kerken die geen lange traditie hebben van publieke acties laten nu onomwonden weten wat ze van de situatie vinden.

Het Nederlands Dagblad bericht dat in Enschede dr. Jaap Dekker meeloopt met de mars. Dekker is predikant in Enschede en zal op 1 oktober zijn inaugurele rede uitspreken in Apeldoorn als bijzonder hoogleraar voor bijbelonderzoek en identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief. Hij vergelijkt in de krant de situatie in Irak met die in psalm 80. ‘Deze psalm is waarschijnlijk ontstaan in het noordelijk Israël, maar overgeleverd en gebeden in het zuidelijke rijk Juda, bij de ondergang van Israël. Zo geeft Juda uitdrukking aan de verbondenheid met het noorden. Dat is mooi. In die lijn willen ook wij onze verbondenheid met andere christenen tot uitdrukking brengen’.

Op de vraag of er contacten tussen zijn kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk bestaan, die de manifestatie en gebedsdienst organiseert zegt hij: ‘Beschamend genoeg is er in de afgelopen jaren tijdens de strijd in Syrië geen officieel contact geweest van ons uit met de gemeenschap in Nederland. Wij zijn niet aangesloten bij de Raad van Kerken, wel bij een samenwerkingsverband van zeven gereformeerde kerken. Tot nu toe hebben wij bij mijn weten niets van betrokkenheid laten blijken. Mijn plan is om na de zomer daarover te spreken. Voor iedereen in deze regio geldt dat je Syrisch-orthodoxe christenen in het dagelijks leven ontmoet als buren of collega’s’.

Kees den Biesen, één van de mensen achter de schermen, legt uit dat acties als zondag in Enschede in het verleden vaak door verenigingen en losse groepen werden opgezet. Het is uitzonderlijk dat de Syrisch-Orthodoxe Kerk als kerk iets dergelijks onderneemt. Ongetwijfeld is de patriarch Moran Mor Ignatius Ephrem II daar mede debet aan, die in een brief alle kerkleiders van de wereld heeft opgeroepen om zondag een speciale kerkdienst te houden en stil te staan bij de slachtoffers. ‘Christenen kijken naar de wereld door de ogen van Jezus Christus en zijn Vader en hun beider Geest – en de kerk heeft de opdracht dát perspectief te bieden’, aldus Den Biesen.

Het dagblad Trouw opent de krant met het bericht dat de christenen op de vlucht zijn uit Mosoel. Eildert Mulder beschrijft de situatie: ‘Vervolging en verdrijving van christenen, zware krenking van soefimoslims en sjiieten, vrouwenonderdrukking en cultuurvernietiging, dat lijken de prioriteiten van de strijdbende’. Hij wijst ook op het feit dat leden van Isis huizen van christenen met de Arabische letter N markeren, verwijzend naar Nasara, het koranwoord voor christenen. Bij de stille tocht in Enschede zullen de deelnemers buttons dragen met de Arabische letter N in verbondenheid met de christenen in Irak.

De Syrisch-Orthodoxe Kerk houdt zondag 3 augustus van circa 15 uur tot 17 uur een manifestatie in Enschede om de aandacht gericht te houden op de situatie van christenen in het Nabije Oosten. De manifestatie begin rond drie uur op het plein bij het gemeentehuis van Enschede, midden in het centrum, waar enkele toespraken worden gehouden; vanuit de Raad van Kerken in Nederland zal de algemeen secretaris hierbij aanwezig zijn. Na de bijeenkomst op het plein volgt een stille tocht langs het op koopzondag winkelende publiek naar de St. Jacobuskerk op de Oude Markt, waar een gebedsdienst wordt gehouden. Het is de bedoeling dat bisschop Polycarpus uit Glane daarin voorgaat. Na het Avondgebed van de zondag verzorgt het Syrisch-Orthodox Jongerenplatform voorbeden en een speciale boodschap voor jongeren.