Stagiair stelt zich voor

Op mijn eerste dag als stagair bij de Raad van Kerken mag ik mij voorstellen. Ik ben Fokke Wouda, 25 jaar. Ik woon met mijn vrouw in Amersfoort, niet ver van het bureau van de Raad. Komende week rond ik mijn masteropleiding Christianity and Society aan Tilburg University af. Tijdens deze opleiding heb ik geen stage hoeven lopen. Omdat ik toch graag wat praktijkervaring opdoe en me wil oriënteren in het werkveld heb ik gesolliciteerd op een stageplek bij de Raad.

De studie Christianity and Society is heel breed. De raakvlakken van het Christendom met de rest van de samenleving worden onderzocht. Zo zijn er vakken over de verhouding van het Christendom tot politiek en economie en tot andere godsdiensten. In de aanloop naar deze master heb ik een bachelor Theologie gedaan aan de Theologische Universiteit van Kampen (Broederweg). Het feit dat ik gestudeerd heb aan twee universiteiten van heel verschillende achtergrond, namelijk Gereformeerd (Kampen) en Katholiek (Tilburg), zegt al iets over mijn oecumenische interesse.

Met deze achtergrond hoop en verwacht ik een goede tijd te zullen hebben bij de Raad van Kerken. De stage sluit mooi aan bij mijn opleidingen. Ik hoop dan ook dat deze stage mij in staat zal stellen in de praktijk ervaring op te doen met wat ik nu vooral uit boeken ken.

Een grote bron van inspiratie voor mij is Frère Roger, stichter van de Franse Taizégemeenschap. Zijn ideaal van verzoening tussen Christenen, maar ook tussen mensen in het algemeen heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ik hoop dat ik onder andere door deze stage zal uitvinden hoe ik me in kan zetten voor dit ideaal.