Sober ritueel Schiphol

Pastor Nico Sarot heeft een reiszegen meegegeven aan de slachtoffers die vanaf Schiphol donderdag teruggevlogen worden naar Kuala Lumpur. Sarot, die in 2003 is gewijd en sinds 1 januari 2013 werkt als luchthavenpastor vanuit de Oud-Katholieke Kerk, heeft daarmee invulling gegeven aan het verzoek van de Raad van Kerken uit Maleisië om met een beperkt ritueel het afscheid vanuit Nederland te begeleiden.

Het is de bedoeling dat er bij aankomst in Kuala Lumpur een uitvoeriger ritueel zal zijn, waarbij ook de christelijke kerken zijn betrokken naast vertegenwoordigers van andere religies. Van de Maleisische slachtoffers zijn er inmiddels 28 geïdentificeerd; in totaal zijn er 43 slachtoffers afkomstig uit het land. Twintig van hen worden / zijn donderdag teruggevlogen, op een later tijdstip – zo is de bedoeling – volgen de anderen. Wanneer dit gebeurt, is nog niet duidelijk; het is mede afhankelijk van de identificatie.

De Telegraaf en ook andere kranten berichten dat er ‘geen ceremonie’ is bij het vertrek vanaf Schiphol. Dat is niet helemaal juist, gelet op de begeleiding vanuit de kerken en vanuit andere religies. Wel is het zo dat de plechtigheden op Schiphol vrij sober zijn en dat nabestaanden en hoogwaardigheidsbekleders in Maleisië uitvoeriger invulling zullen geven aan het eerbetoon. Maleisische autoriteiten hebben opnamen gemaakt van het afscheid om ze een plek te geven bij de rouwplechtigheden in het eigen land. Vrijdag, als het vliegtuig aankomt na een vlucht van ongeveer twaalf uur, is een dag van nationale rouw in Maleisië.

Foto: De afscheidsbeelden gaan mee naar Maleisië, hier alleen een foto van de pastor die het afscheid ritueel invulling heeft gegeven.