Open huis 12 september

De bezoekers van het open huis bij de Raad van Kerken op 12 september zullen de eersten zijn die de kapel in oude stijl weer zullen gebruiken. Na een periode als gebedsplaats voor de orthodoxen dienst te hebben gedaan, is de oude altaartafel opnieuw voorin de kapel geplaatst, inclusief een open Bijbel en een brandende kaars. De inrichting is uitermate sober, zeker als je het vergelijkt met de overdaad van afbeeldingen die aanwezig waren toen de parochie van priester Stephan Bakker de kapel nog in gebruik had.

Er hebben zich inmiddels al verschillende mensen opgegeven voor het open huis. Maar er is ruimte voor meer personen. Vooral mensen die de Raad van Kerken en de ruimten van het seminarium in Amersfoort niet eerder hebben gezocht worden hartelijk uitgenodigd. Ze zullen vrijdag 12 september vanaf 13.30 uur een rondleiding door het gebouw krijgen, worden ingeleid in de actuele thema’s van de Raad en met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden plaatselijk voor oecumene. Enkele mensen hebben gevraagd of men een partner mocht meenemen, en die is inderdaad ook hartelijk welkom.

Bezoekers krijgen gratis materiaal aangereikt dat recent is verschenen bij het bureau. Ze kunnen ook kennismaken met het veranderende schilderij, dat onder de titel ‘meetainment’ dienst doet als opluistering bij vergaderingen om bezoekers afwisseling te bieden in het decorum. Het thema ‘De cirkel van kleding’ is ontleend aan een tentoonstelling die Pet van der Luijtgaarden onlangs in het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe heeft gehouden. Hij presenteerde 2400 kledingstukken over een lengte van 1,2 kilometer van wit tot paars. Het refereerde aan het totaal van kledingstukken dat iemand in het Westen van wieg tot graf zich aanschaft. De kunstenaar heeft daarmee het thema van ‘overconsumptie’ op de agenda te brengen.

Tijdens het open huis zullen Margarithe Veen, lid van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap en Klaas van der Kamp, algemeen secretaris, iets vertellen over de thema’s die actueel zijn bij de diverse beraadgroepen. Er zijn drie beraadgroepen: de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap, de Beraadgroep Samenlevingsvragen en de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting.

Opgave via rvk@raadvankerken.nl

Foto’s:
1. Kapel bij de Raad van Kerken
2. Wandillustratie, pelgrims onder weg (thema in het kader van het programma van de Wereldraad van 2014-2021)