Meetainment nieuw voor kerk

Vergaderen in een wisselend decor met een boodschap. Dat is meetainment. Het bureau van de Raad van Kerken introduceert deze nieuwe presentatietechniek tijdens het open huis op vrijdag 12 september in Amersfoort.

Voor zover bekend heeft meetainment nog geen toepassing gevonden in kerkelijk Nederland. Meetainment is komen overwaaien vanuit New York, waar op Times Square bedrijven zich presenteren met levensgrote foto’s, deels bewerkt, deels aangevuld met teksten. Dezelfde communicatiefilosofie wordt gebruikt in vergaderzalen, om de vaak wat stijve schilderijen aan de wand tot leven te brengen.

De techniek van meetainment sluit aan bij materialen die nagenoeg in ieder kerkelijk centrum te vinden zijn of eenvoudig zijn aan te schaffen. Je kunt gebruik maken van een digitale fotolijst, een flatscreen of een beamer. Je projecteert vervolgens wisselende beelden in de digitale fotolijst, op een flatscreen of met behulp van een beamer op een witte wand. ‘Het behang gaat bewegen en een boodschap uitstralen’, aldus een medewerker van de Raad van Kerken.

De onderliggende gedachte bij meetainment is, dat je mensen die de vergaderingen bezoeken betrekt bij het werk. Met verbindende teksten kan je mensen gewenste associaties aanreiken. Door de presentatie als achtergrond bij vergaderingen te gebruiken kunnen bezoekers een stil vallend moment of een onderdeel van een vergadering waar ze minder betrokken bij zijn gebruiken om een blik te slaan op het meetainment-materiaal.

Het bureau van de Raad van Kerken houdt op vrijdag 12 september open huis. Daar zal meetainment worden gepresenteerd met zo’n 150 foto’s rond het thema ‘De cirkel van kleding’. Uitgangspunt vormt een reeks beelden van het materiaal dat Pet van der Luijtgaarden heeft opgesteld in het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe. Afgelopen zomer waren daar 2400 kledingstukken aan waslijnen gehangen. De kunstenaar wilde daarmee het levensproces van geboorte tot dood symboliseren. Meer dan honderd mensen hebben voor het project oude kledingstukken ge-upcycled. Op speelse manier wil men daarmee de overconsumptie aan de orde stellen. Er is in totaal 1,2 kilometer van kledingstukken aan een draad gehangen, omdat een westerling zich – zo berekende Pet – van wieg tot graf zo’n 2400 verschillende kledingstukken aanschaft.

‘Het thema van de kunstenaar sluit aan bij één van de basisthema’s van de Raad van Kerken, waar duurzaamheid al jarenlang een essentieel onderdeel is van het programma. Bob Goudzwaard heeft met zijn economie van het genoeg een ideële basis gelegd en de huidige werkgroep Ecologische duurzaamheid bouwt het gedachtengoed op terreinen als water en voedsel concreet verder uit’, aldus een medewerker van het bureau.
 
De presentatie bij de Raad is aangevuld met diverse tekstfragmenten, waarin kleding een rol speelt. Je kunt dan denken aan fragmenten als:
*Is het leven niet meer dan kleding? (Mat. 6, 25)
*Ik deelde mijn kleding met wie geen kleren had (Tobit 1,17)
*Hij voorziet vreemden van kleding (Deut. 10,18)

De tentoonstelling in het Kröller-Müller Museum liep/loopt van 26 juli tot 17 augustus. De foto’s bij de Raad van Kerken worden gepresenteerd bij het open huis. Verder wordt het project dit najaar voortgezet, waarbij het ‘bewegende behang’ in diverse vergadering aanwezig zal zijn tijdens de besprekingen. De ervaringen worden te zijn tijd geëvalueerd en zullen resulteren in enkele aanbevelingen.

Mensen die aanwezig willen zijn bij het open huis kunnen zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl. Men is welkom van 13.30 uur tot circa 16.30 uur; naast het meetainment kan men kennismaken met het werk van de Raad en is er volop ruimte om ideeën op te doen voor het oecumenische werk in de eigen plaats.

De foto’s van het werk van Pet van Luijtgaarden zijn genomen in het Kröller-Müller Museum.