Bert Louwerse overleden

Na het bericht dat hij een behandelbare milde vorm van leukemie had, is onverwachts ds. Bert Louwerse overleden op 1 augustus jl. op de leeftijd van 71 jaar.

Bert Louwerse is zowel voor de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten als voor de oecumenische organisaties in Nederland van grote betekenis. Hij was op 23 juni 1968 als predikant bevestigd in de gemeente Veendam. Op 1 december 1975 werd hij benoemd als algemeen secretaris van de Bond, een verantwoordelijkheid die hij vanaf 1976 combineerde met het predikantschap in deeltijd bij de gemeente Velp. Later zou de taak als algemeen secretaris zijn hele werktijd omvatten. Hij zou die functie invulling geven tot 2006. 

Naast de Raad van Kerken in Nederland was hij onder meer actief voor het Nederlands Bijbelgenootschap, de Commissie voor Registratie van de Landelijke Archieven, het Comité van de Internationale Bond, het Beraad Internationale Dienst en het IBO-SMPR (interkerkelijk samenwerkingsverband tegen seksueel misbruik in pastorale relaties).

De voorzitter van de Bond Wessel Verdonk en secretaris Jan Koornberg typeren hem onder meer als een mens met een scherp inzicht en analytisch vermogen, iemand met een kordate aanpak, iemand die inspireerde en openstond voor andere meningen en de eigenschappen empathie, meeleven en vergeven in zich had.

Afgelopen maand was er nog contact geweest tussen Bert Louwerse en de algemeen secretaris van de Raad van Kerken over de mogelijkheid om als landelijke kerk gebruik te maken van de deskundigheid en levenservaring van Bert. Bert Louwerse stond open voor dergelijke verantwoordelijkheden.

De familie heeft er voor gekozen om de uitvaart in beperkte kring te doen plaatsvinden.