Pleit Syrische vluchtelingen

De Raad van Kerken in Nederland dringt bij de regering op aan om Syrische vluchtelingen die familie in Nederland hebben tijdelijk verblijf of asiel te verlenen. Daarbij wijst de Raad erop, dat een van zijn lidkerken, de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, al eerder de bereidheid heeft uitgesproken tijdelijke opvang van gevluchte familieleden mede mogelijk te maken.

De recente brief aan staatssecretaris Teeven gaat nader in op de verslechterde situatie van deze specifieke bevolkingsroep.   ‘Zeker nu de situatie in Syrië en Irak escaleert en de onderdrukking, verdrijving en vervolging van de christelijke minderheid dramatische vormen aanneemt, houdt deze kwestie  ons als christelijke kerken voortdurend bezig.’

Begin juli  toonden de kerken zich daarom voorstander van  een VN onderzoek naar christenvervolging in het Midden-Oosten.