Gedichtenwedstrijd: De Ander

Als onderdeel van het programma van de Vredesweek 2014 organiseert de Raad van Kerken Oegstgeest een gedichtenwedstrijd. Het thema van de Vredesweek is dit jaar ‘Wapen je met Vrede’. Voor de gedichtenwedstrijd is als onderwerp ‘De Ander’ gekozen.

Het thema ‘De Ander’, biedt veel mogelijkheden voor invulling. Gedachten kunnen allerlei kanten opgaan. Vrede is zo veel meer dan geen vijandigheid. Vrede met mensen die je niet zo goed liggen, met mensen ver weg of heel dichtbij. Bovendien, je bent zelf ook een ander, een ander voor je medemens.

De Raad van Kerken Oegstgeest rekent op veel inzendingen. De ingezonden gedichten mogen niet eerder zijn gepubliceerd. Deelname is niet beperkt tot inwoners van Oegstgeest.
De beoordeling van de gedichten vindt plaats door een deskundige jury met Ronald da Costa als voorzitter. De uitslag wordt bekend gemaakt in een bijeenkomst op donderdagavond 25 september in het Gemeentehuis van Oegstgeest, tijdens een programma met veel gedichten en muziek. Inzenders van gedichten worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Gedichten kunnen tot 7 september per brief, e-mail of “in de brievenbus” gestuurd worden naar:
Dik Kompier, Haagweg 160, 2324NA Leiden; dik.kompier@ casema.nl; 071 5722759 of
Henk Timmerman, Wijttenbachwg 73, 2343 XX, Oegstgeest, henktim@planet.nl; 071 5762791

Verdere inlichtingen kunnen bij Dik Kompier en Henk Timmerman worden verkregen.