Vragen bij Brazilië

Met kranten die uitpuilen over het nieuws van het wereldkampioenschap voetbal blijven ook de berichten mondjesmaat binnenkomen over gewone burgers die wijzen op de schaduwzijde van het kampioenschap. Ruim driehonderd mensen, onder wie gezinnen met kinderen, hebben hun toevlucht gezocht in een kerk in Rio de Janeiro. Volgens Radio Vaticaan gaat het om mensen die hun huur niet langer kunnen betalen, omdat de prijzen in het vooruitzicht van het WK voetbal sterk gestegen zijn.

De groep hield tot in april een leegstaand gebouw in Telerj bezet. Daar werden zij door de politie en het leger verjaagd. Daarna bezetten ze het plein voor het stadhuis. Volgens een Braziliaanse ngo zijn er in het hele land 19.000 families of bijna 100.000 Brazilianen, die hun woning verloren tijdens de aanloop naar het WK voetbal en door de stijgende huurprijzen.

Tijdens een plenaire vergadering van de Raad van Kerken woensdag 11 juni stelde Tom Mikkers, afgevaardigde vanuit de Remonstranten, het punt aan de orde. Hij noemde het een zaak om te blijven volgen en wees er desgevraagd op, dat je enerzijds mensen hun ontspanning gunt, anderzijds niet voorbij moet willen gaan aan kosten en maatregelen die de menselijke maat overstijgen. Mikkers zelf was voor de laatste keer als primus in de vergadering. Hij wordt opgevolgd door Peter Nissen.

De situatie in Brazilië zal so wie so de aandacht van de kerken blijven trekken, omdat het thema voor de week van gebed 2015 ook uit Brazilië komt. De Raad van Kerken is gewoon om naast de liturgie achtergrondinformatie over het land te geven waar de teksten vandaan komen. De Brazilianen kozen voor een schriftgedeelte over de Samaritaanse vrouw. Het bijbehorende thema is ‘Dorst?’ Dat leent zich uitstekend om niet alleen een spirituele verkenning te maken, maar om ook te kijken naar de verdeling van elementaire zaken als voedsel en water. In Brazilië zijn bijvoorbeeld grote zoetwaterreservoirs aanwezig onder het Amazonegebied. Het is bekend dat een groot deel daarvan al is opgekocht door internationale multinationals.

Zo keert de vraag terug in hoeverre de natuurlijke rijkdom van het land evenredig wordt verdeeld en ten goede komt aan de arme bevolking. Dezelfde vraagstelling is latent aan de orde bij de opzet van het wereldkampioenschap voetbal en de later nog te houden Olympische Spelen. Is het uit te leggen, aldus een kritische geestelijke, dat er heel veel geld beschikbaar is voor sportevenementen, terwijl de onderkant van de samenleving gebrek heeft?
 
Voor een reportage die het bureau van de Raad eerder maakte, klik hier.