Ramadangroet 2014

De Raad van Kerken heeft een ramadangroet opgesteld die kan worden gebruikt door plaatselijke raden van kerken en andere christelijke gemeenschappen die de moslims een bemoedigende kaart willen sturen tijdens de vastentijd. 

De vastentijd begint in 2014 op zaterdag 28 of zondag 29 juni 2014. Het begin en het einde van de Ramadan is afhankelijk van de stand van de maan. Wanneer Ramadan 2014 begint en eindigt wordt daardoor pas één of twee dagen van te voren bekend. Het einde van de Ramadan, Eid al-fitr (ook vaak suikerfeest genoemd) valt dit jaar rond zondag 27 en maandag 28 juli 2014.

De tekst die dit jaar door de Raad van Kerken daarvoor wordt aangereikt, luidt: 

Voor u breekt de vastentijd aan waarin u door inkeer en gebed dichter bij Gods bedoelingen met het leven van mensen wilt komen; een tijd waarin u in solidariteit met elkaar wilt leven.

De Raad van Kerken bezint zich op het thema pelgrimage en ziet daarin raakvlakken met uw vasten. Een pelgrimage is ook een periode van inkeer en bezinning, waaruit men nieuwe moed en inspiratie hoopt te verkrijgen door over het leven en God na te denken; een tijd om even afstand te nemen van een hectisch bestaan, en andere mensen te ontmoeten.

Vasten is een pelgrimstocht waarbij er tussen God en mens en tussen mensen onderling heel veel gebeurt.
Wij wensen u in deze periode veel zegen en geluk toe.

 

downloaden word-document: klik hier
downloaden pdf: klik hier

De groet is ook te bestellen bijhet kantoor van de Raad van Kerken of per e-mail via rvk@raadvankerken.nl voor € 0,20 per exemplaar (excl. portokosten).