200 jaar Bijbeloecumene

Ruim 2500 mensen hebben het Bijbelfestival bezocht, het jubileumfeest van het 200-jarig Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het festival bood een gevarieerd programma over de Bijbel met als thema ‘Deel het verhaal’. Het Nederlands Bijbelgenootschap begon in 1814 als een vereniging, waardoor het mogelijk was om de grote tegenstellingen tussen de kerken te overstijgen. De bijbelorganisatie kan sindsdien dan ook gezien worden als één van de vroege oecumenische initiatieven.

De goede verhoudingen met de Raad van Kerken kunnen onder meer worden afgelezen uit het feit dat het NBG trouw adverteerder is in Oecumenisch Bulletin en daarmee niet alleen de bekendheid van de eigen projecten onder de aandacht van het oecumenisch kader brengt, maar tegelijk het oecumenische werk van de Raad ondersteunt. Hoewel er naast het protestants en evangelisch georiënteerde NBG nog steeds een Katholieke Bijbelstichting (KBS) bestaat, blijkt uit gezamenlijke projecten zoals de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004, dat er bij het grondvlak en ook op georganiseerd niveau verdere samenwerking is gegroeid.

De missie van het bijbelgenootschap is de Bijbel dichtbij mensen brengen. Muzikanten, kunstenaars, toneelspelers, wetenschappers, predikanten en opinieleiders hebben daar tijdens het jubileumfeest in Utrecht op 28 juni vorm aan gegeven. Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het NBG verwoordde: ‘Met dit Bijbelfestival hebben we de Bijbel op veel verschillende manieren voor jong en oud dichtbij gebracht’.

Een van de hoogtepunten tijdens het festival was ongetwijfeld de aanwezigheid van prinses Beatrix. Zij heeft het Bijbelfestival geopend door de eerste letter op de grootste bijbelpagina van Nederland te plaatsen. Alle bezoekers van het festival hebben tijdens de ontmoeting met elkaar de grootste bijbelpagina verder ingevuld. Alle letters vormen samen de eerste pagina van de Bijbel in Gewone Taal. De majesteit kreeg het eerste exemplaar overhandigd van de ‘Jeugdbijbel’, een uitgave waarin diverse schrijvers, zoals Lieke van Duin, Mireille Geus en Corien van Oranje, verhalen uit de Bijbel parafraseren door de vertelling te beschrijven vanuit een onverwacht perspectief, bijvoorbeeld vanuit de waarneming van een jongere die aanwezig was bij de verkondiging van Jezus vanaf de berg (bergrede).

Naast het bijbelfestival organiseert het NBG in het kader van het jubileum de tentoonstelling Thuis in de Bijbel in Museum Catharijneconvent, en in het najaar verschijnt de Bijbel in Gewone Taal. Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt al 200 jaar de Bijbel dichtbij in binnen- en buitenland. Dat doet het door de Bijbel te vertalen, te verspreiden, het gebruik van de Bijbel te bevorderen en door de relevantie van de Bijbel te laten ervaren.

Om uiting te geven aan de dankbaarheid over het werk dat tot stand is gekomen, zijn er op 22 plaatsen in Nederland op 29 juni speciale kerkdiensten gehouden die vanuit de bijbelverspreiding zijn ingekleurd. De website van het NBG noemt de volgende plaatsen: Halle (Protestantse Gemeente, openluchtdienst), Bunschoten (Gereformeerde Kerk), Arnhem (Kruiskerk), Balk (Protestantse Gemeente), Stiens (Protestantse Gemeente), Berghuizen (Gereformeerde Kerk), Deventer (Protestantse Gemeente), Grijpskerke (Opstandingskerk PKN), Duiven (Protestantse Gemeente), Krimpen aan de IJssel (Protestantse Kerk), Winterwijk (Protestantse Gemeente), Haarlem (Ontmoetingskerk PKN), Lelystad (Evangelische Kerk), Lage Zwaluwe (Protestantse Gemeente), Nijverdal (Protestantse Gemeente De Regenboog), Eindhoven (Pinkstergemeente Maranathakerk), Nijmegen (Pinkstergemeente Jozua), Alphen aan de Rijn (De Lichtkring PKN), Spakenburg (Gereformeerde Kerk), Geldermalsen (Centrumkerk, gezamenlijke kerken), Kornhorn (Openluchtdienst Curringherveld), Geesteren (Gereformeerde Kerk).

Marja van Oosterom, een 42-jarige bezoekster van het festival in Utrecht zei: ‘Het Bijbelfestival was een heel goede manier om de Bijbel door te geven aan onze kinderen. Door de optredens van theatergroep Aluin, de Zandkunstenaar en de band Trinity is de Bijbel meer tot leven gekomen’. Haar man Klaas van Oosterom (47): ‘Tijdens de workshop ‘Proef de Bijbel’ beleefde je echt iets van de Bijbel, door niet alleen te lezen, maar ook te proeven’.

Foto’s:

Aankomst prinses Beatrix (foto NBG, Lianne Ter Maat)
Grootste bijbelpagina (foto NBG Lianne Ter Maat)