Stagelopen slim

Wie slim is gaat nog op stage, meldt het dagblad Trouw in de editie van woensdag 30 april. Marijke de Vries, de auteur, meldt in het verslag dat de scholen in Enschede volop actief blijven en de leerlingen onderbrengen bij diverse verenigingen. Vier scholengemeenschap in de Twentse plaats en de gemeente Enschede hebben een convenant getekend waarin ze afspreken dat alle derdeklassers zeker tot en met het schooljaar 2016 – 2017 dertig uur op stage gaan.

Leerlingen die op stage gaan krijgen onder meer gevoel bij praktische vragen en ontwikkelen verantwoordelijkheid voor de samenleving. Het thema sluit aan bij de studiemiddag van het project ‘Kerk en Stage’, wat op 14 mei van 13.00 uur tot 16.30 uur in de Bergkerk in Amersfoort plaatsvindt. En waar Trouw in het verslag uitgaat van stages bij sportverenigingen en buurthuiswerk, daar probeert Kor Berghuis vanuit de Raad van Kerken plaatselijke kerken en parochies te interesseren voor de maatschappelijke stage.

Het Goede Leven van deze week gaat verder door op die toespitsing. Het Goede Leven stelt onder meer de vraag: ‘Welke invloed heeft de inzet van stagiaires op de mensen in de kerk?’ En Kor Berghuis antwoordt: ‘Door de komst van meer jongeren verandert de sfeer in de kerk. Er ontstaan andere gesprekken en de bestaande vrijwilligers kunnen daar moed uit putten om door te gaan…’.

Voor meer informatie: Zie Het Goede Leven. 
Opgave middag ‘Kerk en Stage’ via rvk@raadvankerken.nl 

Foto: pagina uit Trouw