Stage opent kerkdeuren

De Raad van Kerken in Nederland houdt een conferentie over de mogelijkheden jongeren stage te laten lopen bij de kerk. De maatschappelijke stage kan als vliegwiel dienen voor de ontwikkeling van jongeren en voor vernieuwing van de kerkelijke infrastructuur.

Vele duizenden jongeren hebben inmiddels kennisgemaakt met het fenomeen van de maatschappelijke stage. Talloze scholen hebben dan ook aangegeven door te zullen gaan met het uitbouwen van deze praktijkervaringen voor jonge mensen, ook al stelt de overheid zich terughoudend op. De scholen zien in de praktijk dat de maatschappelijke stage een positief effect heeft op de leerlingen. Een onderzoek in opdracht van De Besturenraad, de koepel van christelijke scholen, laat zien dat tachtig procent van de schoolleiders de maatschappelijke stage een plek willen blijven geven in het onderwijs. De Vrijwilligerscentrale Amsterdam schat dat veertig procent van de scholen in Amsterdam de intentie hebben om door te gaan.

Vanaf de start van de maatschappelijke stage in 2008 is steeds weer gebleken dat het voor leerlingen belangrijk is dat de stage aansluit bij hun interesse. Kerken zijn een vrijwilligersorganisatie waarbinnen een grote variëteit aan vrijwilligerswerk te vinden is: je kunt kiezen om te assisteren bij de kinderclub, als je groene vingers hebt is er altijd wel een klusje in de tuin rondom de kerkgebouwen of bij iemand thuis. Wie het leuk vindt om te werken met ouderen kan dat ook. Maak je muziek dan biedt de kerk een podium. Kun je goed organiseren, dan is er altijd wel iets te doen.

Uit recent onderzoek is gebleken dat het daarnaast belangrijk is dat jongeren ook na-denken, reflecteren, op hun stage-ervaring. De kerk is bij uitstek een plek van reflectie en kent ook allerlei activiteiten voor jongeren waar reflectie al plaatsvindt: de kinderclub, de jeugdvereniging, de vormselgroep, de catechese-groep.

De Raad van Kerken heeft een themanummer van Oecumenisch Bulletin uitgebracht waarin de diverse mogelijkheden zijn beschreven. Tijdens een conferentie op woensdag 14 mei wordt er verder ingegaan op het thema. Prof. dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar en docent diaconie aan de Protestantse Theologische Universiteit houdt tijdens de conferentie een inleiding over ‘diaconaal leren’. Corjan Matsinger, teammanager bij Youth for Christ Nederland, vertelt hoe men jongeren kan bereiken. Elianne Schultz, coördinator maatschappelijke stage bij het Protestants Jeugdwerk in Amsterdam vertelt over haar praktijkervaringen met stagiaires. De conferentie wordt afgesloten met diverse workshops.

Plaats: Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2 te Amersfoort.
Tijd: woensdag 14 mei 2014, 13.00 tot 16.30 uur
Aanmelden via: rvk@raadvankerken.nl