Video oecumenelezing

Voor het eerst in de geschiedenis van de oecumenelezing komt niet alleen de tekst, maar ook de presentatie zelf achteraf beschikbaar op een video. Dat is te danken aan de Hogeschool Utrecht. Zij sturen een speciale doventolk, die zich moet bekwamen in het vak en in ruil heeft het bureau van de Raad van Kerken gevraagd om de daarbij behorende presentatie (niet van de doventolk, maar van het vertolkte origineel) via de website aan een breder publiek te mogen aanreiken.

De samenwerking is min of meer toevallig tot stand gekomen. Iris Stam, een vierdejaars studente van de opleiding Tolk Nederlandse Gebarentaal meldde zichzelf en vroeg toestemming om tijdens de bijeenkomst zich verder te bekwamen in haar vak. Er waren – zeggen we met een knipoog – geen vragen gekomen vanuit de achterban om een doventolk, maar het bureau oordeelde dat een dergelijke handreiking gedaan zou kunnen worden om doventolken in staat te stellen zich verder te bekwamen. In ruil is gevraagd om de bandopname van de presentatie van prof. dr. Herman Paul voor publieke doeleinden te mogen aanwenden.

Het wordt druk bij de Oecumenelezing. Er hebben zich ruim 170 mensen gemeld om het gesprek aan te gaan over de secularisatie. Prof. dr. Herman Paul, universitair docent aan de Universiteit Leiden voor geschiedfilosofie en historiografie en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen op de bijzondere leerstoel secularisatiestudies, verzorgt de inleiding. Rabbijn Tamarah Benima en CMO-voorzitter Rasit Bal geven een eerste reactie. Op papier is het een boeiende ontmoeting, waarin bezoekers kunnen vaststellen of secularisatie inderdaad op een soortgelijke manier wordt beoordeeld vanuit verschillende religies.

Zij die nog willen meedoen, kunnen zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl. De toegang na aanmelding is tien euro. Studenten hebben vrij toegang, maar moeten zich eveneens wel aanmelden.