Poll over secularisatie

Prof. dr. Herman Paul houdt op vrijdagmiddag 17 januari de oecumenelezing. De bezoekers van deze website kunnen het thema al een beetje inkleuren. Het gaat over secularisatie. En de poll op deze website stelt de vraag hoe kerken het beste op de secularisatie kunnen reageren. U hebt de keus uit drie mogelijkheden: het is een uitnodiging tot a) getuigen; b) veranderen; c) luisteren.

Natuurlijk zullen de meeste bezoekers zeggen: ‘Het is alle drie’. Wellicht mede afhankelijk van hoe je secularisatie definieert, namelijk als ‘verlies van iets wat waardevol was’, of als ‘logische ontwikkeling in het emancipatieproces’ zal je echter de neiging hebben om meer nadruk te leggen op respectievelijk getuigen dan wel op veranderen. Als de ontwikkeling in de wereld bedreigend is en correctie behoeft, probeer je dat vanuit de kerk met een getuigenis aan te reiken. Als je de ontwikkelingen positief beoordeelt zal je wellicht van de kerk om aanpassing vragen. Daartussen in zit het standpunt van ‘luisteren’.

De vorige poll ging over de economie en sloot aan bij onder meer een speciaal themanummer van Oecumenisch Bulletin wat de Raad van Kerken heeft uitgebracht. Bezoekers van deze site konden kiezen of ze het accent in de economie wilden leggen op de welvaart, de sociale risico’s of het ondernemersklimaat. Bijna de helft koos voor ‘Onze economie geeft ons allen welvaart’ (46,8 procent). Tweede scoorde: ‘Onze economie is onvoldoende sociaal’ (36,9 procent) en een minderheid identificeerde zich met de ondernemers en koos voor: ‘Onze economie is onvriendelijk voor ondernemers’ (16,2 procent). In totaal hebben 111 mensen de poll ingevuld.

Fotobijschrift:

Herman Paul, de inleider tijdens de oecumenelezing. Na de inleiding van Paul krijgen vertegenwoordigers van joodse en islamitische partners als eerste de gelegenheid om te reageren, het gaat om rabbijn Tamarah Benima en om voorzitter van CMO Rasit Bal. Het lijkt ons als organisatie interessant om vast te stellen in hoeverre andere religies op een vergelijkbare manier als iemand uit christelijke hoek naar secularisatie kijken dan wel een heel andere waarneming hebben. Zij die de bijeenkomst willen bijwonen kunnen zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl. Details elders op deze pagina (agendarubriek).