CEC vraagt gebed Oekraïne

De Europese Kerkenconferentie CEC vraagt kerken in Europa om broeders en zusters in de Oekraïne te gedenken in de gebeden. Zoals bekend heeft het land met een groot intern conflict te maken en de kerken zoeken daarin dichtbij de mensen te zijn en hun gevoelens recht te doen. Diverse kerken die lid zijn van de Raad van Kerken in de Oekraïne vragen dan ook om aandacht voor de situatie vanuit andere landen.

Via onder meer Heleen Zorgdrager, als hoogleraar praktische theologie verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, die ook als gastdocent fungeert in de Oekraïne, is nadrukkelijk om aandacht voor de situatie gevraagd. Dr. Guy Liagre, algemeen secretaris van de Europese Kerkenconferentie, heeft daar op gereageerd.  

De CEC schrijft in een persbericht het volgende (onderstaande blauwe tekst is een vertaling van het persbericht).

Als christenen van zowel de Westerse als de Oosterse traditie bereiden we ons voor op de geboorte van Jezus. Deze periode is er traditioneel één waarin speciale aandacht wordt gegeven aan vragen van vrede en verzoening in conflictgebieden.

De Conferentie van Europese Kerken vraagt alle lidkerken om het volk van de Oekraïne in de gebeden te gedenken en de inspanningen die de kerken er plegen om een bijdrage te leveren in het zoeken naar eenheid, harmonie en goed bestuur. Het volk van de Oekraïne respecteert de kerken en hun instituties kunnen een cruciale rol spelen ten dienste van de vrede door dialoog en gebed.

De recente dood van de Zuidafrikaanse ikoon Nelson Mandela herinnert de mensheid er aan hoe speciale inspanningen voor verzoening en eenheid kunnen voorkomen dat een volk ten onder gaat aan interne conflicten.

‘De Conferentie van Europese Kerken vraagt onze Heer, in deze periode waarin we de geboorte vieren om de kerken en de bevolking van de Oekraïne te begeleiden’, aldus algemeen secretaris van de CEC ds. dr. Guy Liagre.

‘We bidden dat Christus hen leidt naar dezelfde gemeenschapsgeest en wijsheid die ook Nelson Mandela bezielden toen zijn natie met het gevaar werd geconfronteerd van een rampzalig conflict twintig jaar geleden’.

Kerkleiders in Oekraïne toonden zich eerder ‘zeer verontrust’ over de inzet van veiligheidstroepen door de regering om het massaprotest in Kiev uiteen te jagen. De kerken hebben zich altijd uitgesproken voor een associatieverdrag met de Europese Unie. Ook de permanente synode van de met Rome geünieerde Grieks-Katholieke Kerk heeft laten weten dat het geweld moet stoppen. ‘Wij verklaren onze steun en solidariteit met allen op het Plein van de Onafhankelijkheid die er met waardigheid staan en getuigenis afleggen van de waardigheid van hun medeburgers en de hele natie’. ‘Wij steunen het vredige karakter van deze burgerbijeenkomst krachtig en wijzen iedere vorm van geweld af’, schrijven de Grieks-katholieke bisschoppen verder in hun verklaring. ‘Wij bidden tot de almachtige God voor vrede, rechtvaardigheid en de overwinning van de waarheid voor ons volk’. Vanzelfsprekend ligt de kwestie gevoelig bij die kerken die zich oriënteren op Rusland.

De CEC organiseert jaarlijks ontmoetingen voor de landelijke raden van kerken. Tijdens zo’n ontmoeting twee jaar geleden in Polen, wees de Poolse algemeen secretaris Ireneusz Lukas op de noodzaak om solidair te zijn met de kerken en de bevolking van de Oekraïne. ‘Zij horen bij de Europese familie’, aldus de Pool.

Foto:
Impressie van één van de demonstraties in Kiev.