Midden-Oosten raakt velen

Er zijn weinig onderwerpen die de leden van de Wereldraad van Kerken zo ter harte gaan als de situatie in het Midden-Oosten. Dat merk je steeds weer bij de tiende assemblee die op dit moment in Busan, in Zuid-Korea, wordt gehouden. Op verschillende dagen wordt het programma geopend door enkele gasten. Maandag 4 november was het de beurt aan een tweetal gasten verwant met Israël en Palestina. Eerst beklom bisschop dr. Munib A. Younan het spreekgestoelte. Hij sprak als voorzitter van de Lutherse Wereldfederatie en moest daarom zijn verhaal nog wat algemener houden. Daarna was het de beurt aan rabbi dr. David Fox Sandmel, die sprak vanuit het joods comité voor interreligieuze consultatie. Hij oogstte een lang applaus, nadat hij zijn toespraak had beëindigd.

Sandmel vertelde over Jakob en Ezau, de tweeling, die voorbestemd waren om elkaars vijanden te zijn. Sinds dat hun levens op schrift zijn gesteld willen alle mensen zich in Jakob, in Israël, herkennen. Dat roept vijandschap op. Zes miljoen joden zijn daar de dupe van geworden in de tweede wereldoorlog. De Wereldraad heeft vanaf de oprichting 1948 daar duidelijk over gesproken en gesteld dat ‘antisemitisme een zonde is tegen God en de mensen’. Er volgde applaus.

Vervolgens ging Sandmel in op de politieke situatie in het Midden-Oosten en hij stelde dat er naast een staat Israël een staat Palestina behoort te zijn. Weer was er applaus.

En hij stelde in navolging van wat Munib A. Younan eerder zei, dat de heilige stad Jeruzalem toegankelijk moest zijn voor joden, christenen en moslims. De religies moeten naast elkaar kunnen bestaan. Trauma’s bij mensen moeten genezen. Er is gerechtigheid nodig, aldus Sandmel.

De joodse rabbi vertelde vervolgens dat er nogal wat Israëli actief zijn bij de opvang van Syrische vluchtelingen in Jordanië. Dat gebeurt zonder dat er veel ophef aan wordt gegeven.

Hij greep vervolgens terug op Genesis en zei dat Jakob en Ezau zich uiteindelijk hebben verzoend bij het graf van hun vader. Ze konden de tegenstellingen overwinnen. Daarin zijn ze een voorbeeld voor mensen nu en zeker voor aanhangers van een religie die de messias verwachten of weer verwachten. ‘We zijn partners in het wachten. Laten we gerechtigheid uitoefenen, zolang we wachten’, sloot Sandmel af.

Evangelisch

Dr. Thomas Schirrmacher van de Evangelical Alliance, sprak eveneens de assemblee toe. Hij noemde een viertal focuspunten van de Alliance: eenheid van christenen, mensenrechten, evangelisatie en godsdienstvrijheid. Hij distantieerde zich van de demonstranten die al dagenlang voor de assemblee aanwezig zijn en die de Wereldraad gelijkstellen aan de antichrist. ‘Ze zijn slecht geïnformeerd’, aldus Schirrmacher, die ook zei, dat zijn organisatie zich distantieert van wat deze ultrarechtse christenen doen onder de naam evangelisch te zijn.

Together for Life

Het centrale gedeelte van de assemblee behandelde dinsdag het rapport ‘Together for Life’, het missierapport. De rooms-katholieke theoloog dr. Stephen Bevans uit Chicago was één van de mensen die een inleiding verzorgden. Hij citeerde onder meer Rowan Williams: ‘Missie is het uitvinden waar de Geest werkt’. Hij stelde verder dat God op vele wijzen werkt in de natuur, in een ecobeweging, in mensen. De Geest vraagt mensen om hem te herkennen en om te participeren.

Convenanten

Naast het officiële gedeelte is er in de wandelgangen van de zogenaamde Madan (markt) gelegenheid om mensen persoonlijk te spreken. En dan kom je maar zo situaties tegen bij anderen die herkenbaar zijn voor Nederland. Zo vertelde prof. dr. Donald Thompson uit Cambridge over de populariteit van de convenanten, die ook in Nederland bekend zijn. Hij wist in zijn omgeving tientallen voorbeelden te noemen van succesvolle convenanten. Er was zelfs een plaats waar mensen van zijn United Protestant Church en de Anglicaanse Kerk een gezamenlijke voorganger hebben aangesteld. De protestanten betalen de stipendia, de anglicanen de ambtswoning.

Foto’s:
1. Impressie
2. Rabbi Sandmal
3. Dr.Thomas Schirrmacher
4. Prof. dr. Donald Thompson