Actie 555 voor Filippijnen

De campagne om hulp te verlenen aan de door de tyfoon Haiyan getroffen gebieden in de Filippijnen krijgt in de kerken volop steun.

De Nederlandse bisschoppen deden een boodschap uitgaan: “Wij roepen de Nederlandse bevolking in dit moment van grote nood op de slachtoffers op de Filippijnen te steunen in daad en gebed. Het gaat hier om een arm land dat daarom extra zwaar getroffen wordt. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben gironummer 555 opengesteld voor de slachtoffers. Wij doen een beroep op u om edelmoedig bij te dragen. De Filippijnen kunnen nu niet zonder onze hulp!”

Die oproep hebben verschillende bisdommen versterkt door daar nog een eigen aanmoediging aan toe te voegen. In veel parochies en gemeenten is afgelopen zondag al gecollecteerd voor de Filippijnen of gebeurt dat komende zondag. De opbrengst gaat naar giro 555 of naar de eigen hulpkanalen.  De Oud-Katholieke Kerk heeft een zusterkerk in de Filippijnen, de Onafhankelijke Filippijnse Kerk (IFI) en bestemt de collecte van afgelopen zondag voor de Filippijnse zusterkerk.

Organisaties als Cordaid, ICCO, Kerk in Actie en World Vision werken al lang in de Filippijnen, vooral in projecten gericht op landbouw en onderwijs. De laatste jaren wordt soms al expliciet gewerkt aan de bescherming tegen het natuurgeweld dat de Filippijnen door de klimaatverandering steeds heviger zal gaan treffen. De christelijke/kerkelijke organisaties die betrokken zijn bij de hulpactie voor de Filippijnen hebben via hun internationale contacten al een goed netwerk ter plaatse, en zijn daardoor in staat om heel snel hulp te verlenen. ICCO en Kerk in Actie bijvoorbeeld maken deel uit van het internationale netwerk ACT Alliance. ACT, een coalitie van 140 kerken en kerkelijke hulporganisaties, gelieerd aan de Wereldraad van Kerken, heeft in Manilla een crisiscentrum geopend, waarvandaan coördinatie met de Verenigde Naties  plaatsvindt. In de Filippijnen wordt samengewerkt met een netwerk van een groot aantal locale organisaties, die snel veel mensen kunnen bereiken. De waarnemend secretaris van de Raad van Kerken, Greetje Witte-Rang, bezocht Beeld en Geluid in Hilversum, het centrum van de actie van de Samenwerkende Hulporganisaties, om steun te betuigen namens de Raad van Kerken.

Op de foto’s: • Greetje Witte-Rang en Karin v.d. Broeke, PKN-synodevoorzitter,  in het actiecentrum bij Beeld en Geluid voor de plaats waar de telefonische giften binnenkomen.  • Greetje Witte-Rang voor een kaart van het getroffen gebied.