Wat is de ziel?

Wat is nu eigenlijk de ziel?, vroeg iemand 1 oktober ’s avonds bij een bijeenkomst van de Raad van Kerken in Gouda. Het ging over bezieling. Wellicht is de ziel zoiets als je persoonlijkheid, je identiteit, je diepste ik, werd er gesuggereerd.

Wat is het verschil tussen het enthousiasme van je ziel en het werk van de Heilige Geest, stelde een ander aan de orde. Zou het kunnen zijn, zo werd geopperd, dat de mensen bedoeld zijn om God te prijzen en dat zoiets gebeurt op het moment dat de ziel God ontmoet in de gestalte van zijn Geest?

Voor mij heeft geloven alles te maken met respect voor anderen, stelde een derde. En iemand vertelde spontaan van een bezoek aan het Volkenkundig Museum in Leiden, waar de pelgrimages naar Mekka in beeld kwamen en een ander benoemde het bezoek aan de rollen van Qumran in Assen. Beide wijzen op inspiratie vanuit een brede achtergrond.

neke Koning-Polet drong er in een inleiding op aan die plekken van spiritualiteit te zoeken. Ze gaf een opsomming van de vele bezielende activiteiten die er in Gouda worden georganiseerd: een kerst-wandel-theater, een vredespad (met blauw geschilderde trottoirtegels tussen de Ontmoeting waar de bijeenkomst plaatsvond en een nabijgelegen moskee), lofprijzing, schrijven in een levensboek etc. Ineke waarschuwde tegen versombering en noemde de secularisatie als een te accepteren ontwikkeling waarin de kerk haar muren verloor en er dus ook ruimte kan zijn voor nieuwe openheid.

Klaas van der Kamp hield een inleiding over bezieling, waarbij hij uitlegde dat de bijbel het bloed als de woonplaats van de ziel ziet. Hij noemde de bezieling dragend principe onder kerk, maar ook onder bedrijfsleven en interreligieuze contacten.

Foto: Al sinds 2005 loopt er in Gouda-Oost een blauw pad van de moskee naar de kerk als teken van vriendschap en verbondenheid.