Vrij van casinokapitalisme

De kerken die nog geld hebben te beleggen doen er verstandig aan om te overwegen dat via Oikocredit te doen. Daar heb je geen onverantwoorde risico’s en het rendement is op dit moment sterk concurrerend met de banken waar je wel de nodige risico’s blijkt te lopen.

Dat bracht mr. Jan Albert Visscher naar voren, penningmeester van de Raad van Kerken, tijdens een plenaire vergadering op 9 oktober in Utrecht. Visscher had namens de Raad een bijeenkomst van Oikocredit bezocht. Hij herinnerde bij zijn verslag aan het feit dat de Raad van Kerken ooit aan de basis heeft gestaan van deze speciale bank die mensen in minder gefortuneerde landen helpt aan kleine leningen. De beleggingen hebben een ideële basis, maar zijn inmiddels qua rendement concurrerend met wat de grote banken uitkeren die de grote financiële crisis hebben veroorzaakt.

De beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken heeft onlangs een speciaal boekje uitgebracht over de economische crisis, waarin zeer kritisch wordt gekeken naar de rol die de banken speelden bij het ontstaan van de crisis. De beraadgroep stuurt de uitgave naar diverse directies om daarmee de discussie over de financiën verder te stimuleren en over de ethiek die bij beleggingen en beleid in het geding is.

Visscher adviseerde de Raad om kennis te nemen van een nieuwe uitgave, die Oikocredit heeft doen verschijnen. Het gaat om het boek ‘Geld en goed. Lessen voor welwillende kapitalisten’, geschreven door Arjan Broers. Ook in ‘Geld en goed’ wordt een analyse gegeven van de financiële crisis. Invloedrijke denkers als Hans Achterhuis, Esther-Mirjam Sent, Herman Wijffels, Harry Kunneman, Edgar Karssing en Erik Borgman komen er in aan het woord.

Broers laat zien hoe Oikocredit een winstgevende bank wil zijn ten behoeve van de armen. Broers: ‘Er zijn financiële organisaties die niet meegegaan zijn in het ‘casinokapitalisme’. Een zo’n organisatie is Oikocredit, een internationaal opererende financiële instelling die armen en organisaties van armen financiert en daar een gezond businessmodel van heeft weten te maken. Sinds 2007 (het jaar dat de kredietcrisis begon) is het vermogen verdubbeld, tot bijna 700 miljoen euro in 2012’.

Broers schrijft verder: ‘Het drama van de financiële crisis is ten diepste dat geld een doel op zich is geworden, terwijl het bedacht is als een middel. Geld verbindt en is letterlijk relatief – of zou dat moeten zijn. De vraag is niet wat het is, maar wat het betekent. Geld verwijst naar iets anders of zou dat moeten doen: het is een teken van wat waarde heeft. Het staat voor de fundamentele onderlinge afhankelijkheid van alle onderdelen van het wonder dat wij leven noemen. En dat wij krijgen, zo maar, als elke ademteug’.

Het boek van Arjan Broers is uitgegeven door Skandalon, het telt 152 pagina’s en het kost € 16,50. Zie ook: https://www.oikocredit.nl/ 

Foto’s:
Mr. Jan Albert Visscher
Boek ‘Geld en goed’