Oecumene aan universiteit

De Europese Kerkenconferentie onderzoekt het oecumenische gehalte aan diverse universiteiten. Dat vertelde dr. Guy Liagre, secretaris-generaal van de Europese Kerkenconferentie CEC bij een bezoek aan de Nederlandse Raad van Kerken op 11 september 2013.

Het bezoek kwam op een belangrijk moment, kort na de assemblee van de CEC in Boedapest, deze zomer. Daar werd een nieuwe constitutie vastgesteld. ‘We reden in een trein en moesten over een gammele brug. We wisten niet of de brug het zou houden, maar het is gelukt’, stelde Liagre vast. In Utrecht gaf hij vervolgens inzage in wat er de komende tijd in zijn agenda staat. Belangrijkste is dat het ontvangen vertrouwen en de vastgestelde constitutie verder vlees op de botten krijgt.

Het onderzoek aan katholieke, orthodoxe, anglicaanse en protestantse universiteiten kan daarin bijdragen. De CEC heeft een vragenlijst gemaakt, niet alleen om te weten te komen of het vak oecumenica gedoceerd wordt, maar ook om te weten of de andere disciplines een oecumenische invulling krijgen. Zijn er bijvoorbeeld orthodoxe schrijvers geplaatst op de literatuurlijst van oud-testamentische vakliteratuur? Ook dat soort vragen is interessant.

Liagre kondigde aan, dat er dit najaar een handboek zal verschijnen over de orthodoxe theologie. Er is ruim drie jaar aan gewerkt door zo’n honderd theologen. Het zal een bijdrage leveren aan de visie van orthodoxen op oecumene.

Een belangrijk aandachtspunt voor de CEC is de vluchtelingenproblematiek. Liagre vertelde dat men als CEC betrokken is bij Frontex, een bewakingssysteem van de grenzen, wat wordt geëvalueerd. Men participeert in Griekenland, waar 2 miljoen asielzoekers zijn neergestreken. De orthodoxe kerk levert er dagelijks 350.000 maaltijden af en het is de vraag hoe lang dat nog kan doorgaan.

Liagre stipte kort andere thema’s aan, zoals het boek, verschenen onder eindredactie van Theo Boer, over technologische vooruitgang en de achterliggende ethische vragen. In hoeverre is een facelift, die technisch mogelijk is, ook altijd een vooruitgang?

Er waren diverse vragen vanuit de Nederlandse Raad. De Quakers, als waarnemer verbonden met de CEC, vragen zich af of er onder de nieuwe constitutie nog plaats voor hen is, omdat de CEC als organisatie zich richt op de lidkerken. De NPB wees in deze context op een Europees verband van verwante organisaties. Liagre vertelde dat dergelijke constructies nog tegen het licht gehouden moeten worden; het speelt ook ten aanzien van de EKD in Duitsland.

De Remonstranten wilden weten of er voldoende kritisch met de Russen gesproken wordt, nu Rusland in de wetgeving de mensenrechten overtreedt van homoseksuelen. Liagre zei dat de relaties van de CEC met de Russisch-Orthodoxe Kerk slecht zijn sinds de kwestie over een lidmaatschap van een kerk uit de Baltische staten.

Liagre was ook in Nederland om een conferentie voor te bereiden die van 20 tot en met 24 mei in Egmond en Antwerpen wordt gehouden. Het is de bedoeling dat alle Nationale Raden van Kerken uit Europa dan bij elkaar komen om het werk op elkaar af te stemmen; leidend thema tijdens die conferentie zal zijn: de economische situatie en hoe de kerken daarop reageren.

Foto: Guy Liagre (links) en Henk van Hout, voorzitter van de Raad, rechts.