Massale groei vredewakes

Steeds meer kerken sturen een bericht naar de Raad van Kerken dat ze gehoor willen geven aan de oproep van paus Franciscus en een gebed om vrede organiseren komend weekend. Onder de deelnemende kerken zijn niet alleen rooms-katholieke parochies, maar ook vele protestantse denominaties. De protestantse kerk in Amsterdam heeft laten weten op zaterdag 7 september een gebedswake voor Syrië te houden vanaf 19.00 uur in de Nicolaasbasiliek in de hoofdstad. De protestantse kerk in Boxmeer – om een voorbeeld uit den lande te nemen – staat open vanaf 19.00 uur eveneens voor een ieder die wil bidden. Er is een gebedswake in de Sint Jan in Den Bosch. Dr. Ad van der Helm liet weten dat Den Haag ook meedoet. En van de doopsgezinden kwam er een bericht waarin diverse bijeenkomsten worden genoemd; zo is er een spiritueel moment voor de machteloosheid zondag in de doopsgezinde kerk in Aalsmeer (zie verder www.aqn.nl/frede). De Raad van Kerken zal vertegenwoordigd zijn en het woord voeren bij een gebedsbijeenkomst in Amsterdam-Noord voor de Koptische Kerk waar stil gestaan wordt bij de situatie in Egypte.

Uit de tientallen reacties bij het bureau, merk je dat er breed in de kerken zorg leeft over de situatie in het Midden-Oosten. De Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk voelt dat ook aan en heeft zich aangesloten bij de oproep van paus Franciscus voor gebed om vrede in het Midden-Oosten. “Oorlog leidt tot oorlog, geweld tot geweld”, stelde paus Franciscus in ondubbelzinnige bewoordingen, waarmee hij uiting heeft gegeven aan zijn pijn en bezorgdheid met betrekking tot het conflict in Syrië en hij vraagt de betrokken partijen en de internationale gemeenschap voort te gaan op de weg van de onderhandelingen. De paus deed die oproep zondag tijdens het Angelusgebed om 12.00 uur op het Sint Pietersplein. Franciscus veroordeelde met de grootst mogelijke klem de inzet van chemische wapens.

De paus kondigde een speciale vasten- en gebedsdag af op zaterdag 7 september van 19.00 uur tot 24.00 uur. Op het Sint Pietersplein zullen rooms-katholieken en niet-rooms-katholieken zich verzamelen, in gebed om vrede en in een geest van boetedoening. Franciscus roept alle lokale kerken op zich bij dit gebed aan te sluiten, in de hoop dat de mensheid “deze gebaren van vrede ziet en de woorden van hoop en vrede hoort”. Niet alleen met betrekking tot Syrië, maar ten aanzien van elke situatie van conflict en geweld in de wereld. 

Paus Franciscus herhaalde dat de oplossing van het conflict aan de onderhandelingstafel moet worden gevonden. “Het is niet een cultuur van confrontatie noch een cultuur van conflict die harmonie binnen en tussen de volkeren brengt, maar eerder een cultuur van ontmoeting en een cultuur van dialoog. Dat is de enige weg naar vrede.”

Voorbeden:

Dat God, die heeft gezegd
dat zij die vrede brengen
Zijn kinderen worden genoemd,.
ons de bereidheid geeft om
zonder ophouden te werken voor de gerechtigheid,
die alleen de waarborg is
voor een duurzame en waarachtige vrede
Laat ons bidden.

 

Dat God, die als een vader zorgt voor ons,
ons in vrede één gezin laat vormen
en altijd in een geest van broederschap
verenigd laat zijn.
Laat ons bidden
 
(Uit: Katholiek Gebedenboek)