Interview Kor Berghuis

De kerk is de grootste vrijwilligersorganisatie naast de sportverenigingen in Nederland. Dat maakt het aantrekkelijk voor jongeren, die een maatschappelijke stage zoeken vanuit het onderwijs om de kerk als stageplek te kiezen. De kerk kan een breed aanbod doen van activiteiten: jongeren kunnen iets met taal doen, met muziek, iets organiseren, schilderen. Kor Berghuis gaat in een gesprek dieper in op de mogelijkheden om als kerk een stageplek te bieden.

Tot 2015 verplicht de overheid om jongeren tussen de twaalf en de zestien van VMBO, HAVO en VWO dertig uur stage te laten lopen. Scholen krijgen er ook geld voor. De gedachte is dat jongeren praktische ervaring opdoen, hun sociale vaardigheden ontwikkelen, zich bewust worden van maatschappelijke verantwoordelijkheden en hun talenten in beeld krijgen. Alleen al in Amsterdam heeft het protestants jeugdwerk bemiddeld om duizend jongeren aan een stageplek te helpen. Er is iemand voor vrijgesteld. Kor Berghuis spant zich in namens de landelijke Raad van Kerken om op veel meer plaatsen kerkelijke vrijwilligers en professionals uit te dagen om jonge mensen een korte stage aan te bieden. Dat vraagt enige oriëntatie om het werk duidelijk te omschrijven. Het geeft de kerken ook iets terug: spiritualiteit, onbevangenheid en enthousiasme.

Uit evaluaties blijkt dat jongeren in de regel enthousiast zijn over hun ervaringen. Ze maken kennis met het leven op een onbevangen manier. Ze hebben enige voorkeur voor praktische, duidelijk omschreven taken, zodat ze weten wat er van hen verwacht wordt. Kor Berghuis vertelt in het interview dat naar zijn verwachting ook na 2015 de stage een vast onderdeel zal zijn van het kerkelijk en educatieve leven; de helft van de scholen geeft desgevraagd aan ook na 2015 de praktische ervaringen onderdeel te willen laten uitmaken van het rooster.

 

Klik hieronder als u Kor Berghuis een korte promo wilt zien uitspreken:

http://www.youtube.com/watch?v=tzxNClvZxIc&feature=youtu.be

Klik hieronder op het driehoekje links om de band te starten die gemaakt is voor het programma ‘Kerk in versnelling’ van Kerk in Keistad (Amersfoort). U hoort dan Kor Berghuis in gesprek met Klaas van der Kamp.  

 

 

 Zie ook de website: www.radiokik.nl