Van hout naar steen

Het is even wennen voor mensen die regelmatig de Evangelische Alliantie in Driebergen bezoeken. Want de strategische partner van de Raad van Kerken heeft de houten barakken verlaten en is sinds begin april ondergebracht in één van de villa’s op dezelfde locatie aan de Hoofdstraat 51 in Driebergen.

Wie het pand betreedt, komt in een ruime ontvangshal en vindt beneden en boven diverse kantoren. Er is ook goede vergaderruimte waar in bioscoopzit circa dertig mensen in kunnen en als het programma al saai zou zijn – wat puur als theoretisch voorbeeld is bedoeld – kan de bezoeker rust vinden door naar buiten te kijken in de bosachtige tuin.

De verhuizing heeft meer dan alleen een facilitaire betekenis. In het pand waar de EA is ondergebracht zijn inmiddels ook de Evangelische Zendings Alliantie (EZA) en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) ondergebracht. De eerste organisatie komt uit Terschuur en de tweede organisatie was tot voor kort op Urk gehuisvest. Met de concentratie op één locatie is ook de samenwerking intensiever geworden en wat EA en EZA betreft is er sprake van een fusie. De VPE heeft in de achterliggende periode blijk gegeven van serieuze oecumenische openheid, onder meer door de verklaring van toenadering te tekenen bij de doop.

Het is de bedoeling dat ook de Nederlandse Zendingsraad dit najaar naar Driebergen verhuist en de EA sluit op de eigen website niet uit dat er nog andere christelijke organisaties zullen volgen. Zoals bekend werkt de Raad van Kerken nauw samen met de EA in een strategisch partnerschap en met de NZR, de EZA en SKIN in Veelkleurig Getuigen.

SKIN en Raad van Kerken zijn samen ondergebracht in Amersfoort in één pand met de eigenaar van de gebouwen de Oud-Katholieke Kerk. De ervaringen zijn ook daar, dat het aanwezig zijn op één locatie de onderlinge samenwerking bevorderen, omdat de lijnen tussen de bewoners van één pand nu eenmaal kort zijn.

Foto: Ds. Jan Wessels, directeur van de EA, in zijn nieuwe kantoor. Voor het scherpe oog is op de wand de overeenkomst zichtbaar die getekend is tussen EA en Raad van Kerken.