Passion werkt door

Drie uitzendingen van The Passion op de nationale televisie hebben de kennis van het paasverhaal substantieel vergroot. Er zijn zelfs statistische cijfers die suggereren dat de kennis van wat er met Pasen gebeurde voor The Passion op 27 procent lag, terwijl de antwoorden op de kennisvragen drie jaar later bij zo’n 46 procent van de Nederlanders bekend bleken te zijn. Dat zei Jacco Doornbos, ceo en creatieve directeur van Eye2Eye Media en bedenker van The Passion, bij de internationale ontmoeting van bijbelgenootschappen in Egmond, onder meer georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Doornbos sprak voor uitgevers en directies van nationale bijbelgenootschappen. Hij gaf in tien richtlijnen aan hoe je een Bijbelvertaling toegankelijk kunt maken voor een breed en ook niet-christelijk publiek door de moderne media in te zetten. Hij noemde het belangrijk dat je in ieder geval geen mensen uitsluit in de programmering, maar je moet altijd inclusief denkt. Christenen worden soms beticht van het elkaar veroordelen, maar als je een groot publiek wilt bereiken, moet je die houding laten varen. Doornbos wees op Jezus, die met gemak omging met zondaren, tollenaars en andere mensen die door derden met minachting werden aangezien. Als je mensen verliest, raak je ook het brede publiek kwijt, legde Doornbos uit. De producers houden rekening met die benadering, zowel bij het adverteren als bij de invulling van het programma. Bij de benadering past – om een voorbeeld te noemen – de inzet van niet-gelovige artiesten.

Doornbos, die dit jaar de Spaanprijs kreeg vanwege zijn publicitaire bijdrage aan het bijbelse, geestelijke en kerkelijke leven in Nederland, vertelde de buitenlandse gasten dat hij op het idee voor The Passion was gekomen nadat hij in Manchester een editie had gezien, waarbij popmuziek werd gebruikt om het verhaal van het lijden en sterven van Christus te vertellen. Het zou drie jaar duren voordat hij voldoende support kreeg van onder meer het Nederlands Bijbelgenootschap. Maar er waren meer participanten. Doornbos noemde het van belang te bouwen aan relaties, zodat deskundigen van de media en andere professionals en financiers samenwerken om tot een gezamenlijke productie te komen. Vanuit de kerken werd de PKN en de RKK benaderd.

In totaal noemde Doornbos tien richtlijnen die je achteraf als sleutel voor succes kunt vasthouden. We noemen er nog een paar:
* Het is van belang je publiek te kennen en bij hun wereld aan te sluiten.
* Schep identificatiemogelijkheden voor je publiek; wij hebben dat bij The Passion gedaan door aan te sluiten bij het feit dat 80 procent van de mensen van popmuziek houdt en door bekende artiesten te benaderen waarmee mensen zich gemakkelijk identificeren.
* We proberen taal te gebruiken die mensen begrijpen.
* We sluiten aan bij ikonen die het publiek begrijpt; vandaar dat we niet midden in de zomer met een productie komen, maar met Pasen, met Kerst zou ook kunnen
* Gebruik moderne marketing methoden; zij zijn de sleutel voor succes. We hebben bijvoorbeeld geprobeerd steeds weer de media te halen door elke week een nieuwe artiest te lanceren waarover de media kon berichten en we hebben de artiesten per contract gevraagd ook hun facebookaccount in te zetten; sommigen hadden 300.000 volgers, dus dat helpt wel.
* Vertrouw in de tijdloze kracht van het Woord en de bijbelse verhalen; sluit geen compromis op de basics. Het Bijbelverhaal heeft immers al voldoende drama in zichzelf. Bij alle aanpassingen wordt in de televisie-uitzending door de spreker gewone Bijbeltekst uitgesproken.
* Durf met volharding te dromen.
* Wees geduldig en zoek geen korte termijn resultaten.

Doornbos vertelde dat er na afloop van de televisie-uitzending, waar de laatste keer meer dan 3 miljoen mensen naar hebben gekeken, nog eens 40.000 dvd’s zijn verspreid. Alle jeugdgroepen van de PKN hebben bijvoorbeeld gratis een dvd gekregen en ook in RKK-kring is het verspreid. Doornbos kon nog niet zeggen of er een volgende editie van The Passion kan komen.

De Raad van Kerken participeert niet in The Passion. In het beleidsplan van de Raad van Kerken staat wel dat men zich in het kader van het missionair werk wil inspannen als kerken om de bekendheid van de kerkelijke feestdagen te vergroten. In die zin sluit de inhoud van The Passion aan bij de doelstellingen die de kerken zichzelf hebben gesteld. De afgelopen twee jaar heeft de Remonstrantse Broederschap, onder meer in samenwerking met het Leger des Heils en de PKN radiospotjes uitgebracht voorafgaand aan het Kerstfeest.

Foto:
1. Jacco Doornbos, winnaar van de Spaanprijs
2. Impressie van een plenaire zitting van de internationale conferentie georganiseerd door onder meer het Nederlands Bijbelgenootschap