Overleg over Syrië

De Wereldraad van Kerken organiseert in mei een bijeenkomst in Libanon over de situatie in het Midden-Oosten en met speciale aandacht voor Syrië. De situatie is verder verslechterd, nadat er twee geestelijken zijn ontvoerd uit Aleppo. Dat vertelde Daniël Buda op de bijeenkomst van de nationale raden van kerken in Helsinki op 16 mei.

Zoals bekend zijn er begin deze maand twee geestelijken ontvoerd in Syrië, het gaat om de Syrisch-orthodoxe metropoliet Mar Gregorios Yohanna Ibrahim en de Grieks-orthodoxe aartsbisschop Boulos Yazigi. De tragiek is dat er geen eenvoudige oplossingen zijn en eigenlijk weet niemand hoe het precies verder moet. Toen er gesproken werd met een Koptische leider over de situatie in Egypte, eveneens zorgelijk, zei deze geestelijke: ‘Het enige wat je kunt doen is bidden. God zal weten wat goed is voor ons’.  Buda vertelde dat men vanuit de Wereldraad genegen was om meer te doen, maar de christenen in het Midden-Oosten stellen zich daarin terughoudend op. Andere vormen van ingrijpen door het westen hebben in het verleden vaak slecht uitgepakt.

Priester Heikki Huttunen van de Orthodoxe Kerk in Finland noemde de ontwikkelingen in  Syrië extra zorgelijk, omdat het om twee geestelijken gaat die geboren en getogen zijn in Syrië. Ze stonden juist bekend om hun goede contacten met de moslim-collegae. Ze komen uit dezelfde laag van de bevolking. En dat juist deze mannen worden ontvoerd, maakt het extra zorgelijk. Het maakt ook duidelijk dat de tegenstellingen worden aangewakkerd door extreme landen zoals Saoedië-Arabië en dat veel strijders uit het buitenland komen, zoals  uit Tsetjenië. ‘We maken ons zorgen dat een samenleving die gebaseerd is op verdraagzaamheid wordt kapotgemaakt door extremisme’.

Daniël Buda vertelde dat men maar  mondjesmaat in de publiciteit treedt met dit soort gesprekken over het Midden-Oosten. Ruim een jaar geleden sprak men over de situatie in Geneve. Ook toen was men terughoudend. Het risico bestaat dat zo’n bijeenkomst wordt uitgelegd als een pressiemiddel van het westen en dat is niet verstandig in een toch al gevoelig liggende situatie.

Foto Daniel Buda (links) in gesprek met Guy Liagre, secretaris-generaal van de CEC (Europese Kerken).