Oriëntatiegesprekken

Het moderamen van de Raad van Kerken heeft maandag 22 april een gesprek gevoerd met een delegatie van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het gesprek had een verkennend karakter om de mogelijkheden in beeld te brengen van onderlinge samenwerking. De gesprekken worden teruggekoppeld naar de synoden van de drie protestantse kerken, die dit najaar bij elkaar komen, c.q. in het voorjaar van 2014. Uiteindelijk beslissen de synoden over een eventuele verdere invulling van de contacten.

 

De Raad van Kerken voert diverse gesprekken met kerken en kerkelijke organisaties over mogelijkheden tot meer samenwerking. Indien een kerk daarvoor belangstelling heeft, wordt de uiteindelijke aanvraag voorgelegd aan de plenaire Raad van Kerken. Op dit moment zijn er 13 lidkerken, 4 associaties en 1 kandidaat-lid. De Raad heeft met de Evangelische Alliantie afspraken gemaakt voor een strategische alliantie.

Foto: Moderamenlid Sam VanLeer van de Anglicaanse Kerk schenkt koffie uit voordat de vergadering begint.