Ontkenning van menselijkheid

Een kleine meerderheid van de bezoekers van deze website is van mening dat er op 4 mei in het bijzonder aandacht moet zijn voor joden, zigeuners en homoseksuelen. Zo’n 54 procent van de 104 mensen die de poll invulden gaven aan dat ze een herdenking in algemene zin voor slachtoffers te mager vinden. Zo’n 40 procent daarentegen is van mening dat bij de dodenherdenking alle slachtoffers herdacht moeten worden. Toch nog zo’n 6 procent vindt dat de dodenherdenking zo’n zeventig jaar na de oorlog mag ophouden.

Voor de Raad van Kerken is het thema onder meer actueel, nadat het indringend besproken is in het Caïro-overleg en met de nationale stichting 4- en 5-mei. Het Caïro-overleg (en de Raad steunt dat) is van mening dat er speciale aandacht moet zijn voor slachtoffers van de Sjoah. Het gaat in de vernietiging van joden, zigeuners en homoseksuelen niet om slachtoffers die vergelijkbaar zijn met mensen die omkomen in oorlogsgeweld, aldus het Caïro-overleg. Van de genoemde groepen werd hun menselijkheid ontkend. Dat is nog iets anders dan wanneer je – hoe erg ook – in algemene zin en soms toevalligerwijs slachtoffer bent van oorlogsgeweld. Het Caïro-overleg meent dat de brutaliteiten tegen de menselijkheid apart benoemd dienen te worden en niet moeten worden verward met een mededogen in algemene zin met iedereen die op een eigen manier slachtoffer is.

Het Caïro-overleg zoekt op dit punt overleg met het nationaal comité en met het 4 mei comité in Vorden. Zoals bekend staat men in Vorden in ruimere zin stil bij de slachtoffers uit de oorlog. Na afloop van de officiële herdenking loopt men ook langs de Duitse oorlogsgraven. Het 4 mei comité in Vorden wijst er op dat er op andere plaatsen Duitsers aanwezig zijn bij de herdenkingen.

Bij het onderdeel van de site waar we in de regel meningen weergeven, gaat Milou van Hout in op de themastelling. Klik hier. En bij het onderdeel Vieren is materiaal te vinden voor die plaatselijke raden en kerken die teksten zoeken. Klik hier.

De nieuwe poll op de website gaat over de vrijheid; kernthema van 5 mei en ook een thema wat aansluit bij Pinksteren. De vraag die gesteld wordt is: Vrijheid van meningsuiting impliceert…. en dan volgen er drie keuzemogelijkheden: a) dat je alles mag zeggen; b) dat je een ander niet kwetst (de website noemt dat ‘zelfregulatie’, oftewel: je houdt jezelf in); c) dat je een ander wettelijk niet mag kwetsen. Het woord is aan de bezoekers van onze website.