Water publiek bezit

‘Water kan nooit het prive-eigendom van iemand zijn. Water heeft een religieuze en een spirituele betekenis’.  De Amerikaan dr. John Chryssavgis, aartsdeaacon van de othodoxe kerk, was een van de gastsprekers bij de conferentie ‘ Towards a Water-secure World’, dat tot en met vrijdag in Den Haag gehouden wordt.

De bijeenkomst is door de overheid georganiseerd in samenwering met de werkgevers VNO/NCW en rabbijn Soetendorp. Spirituele leiders, jeugdleiders en vertegenwoordigers van de civil society en het bedrijfsleven ontmoeten er elkaar in het kader van Wereldwaterdag. Onder de bezoekers is donderdag prins Willem-Alexander en bij de preconferentie op woensdag waren onder meer ook oud-minister Ruud Lubbers, oud-minister Onno Ruding (als speciaal afgezant van het Vaticaan), mgr. Gerard de Korte en enkele vertegenwoordigers van de werkgroep Ecologische Duurzaamheid van de Raad van Kerken.

John Chryssavgis wees er in zijn bijdrage op dat er naar schatting 225 conflicten zijn geweest tussen landen over water en de helft daarvan vond plaats in de laatste twintig jaar. Hij waarschuwde voor de situatie dat er een grote oorlog uitbreekt over water, zoals er recent oorlogen waren over olie. ‘ Er is een ecologische ethiek nodig’, zei hij, ‘ maar hoe maak je mensen duidelijk dat ze eenvoudiger moeten leven? Hoe maak je mensen inzichtelijk dat spirituele waarden en gulheid deugdzamer zijn dan hebzucht en graaizucht?’ 

Water is direct gecorreleerd aan voedsel en in toenemende mate komen de vragen op de mensheid af van een groeiende bevolking, vooral in Azie, Afrika en het Midden-Oosten.

Gidon Bromberg van Friends of the Earth Middle East verzorgde een bijdrage over de samenwerking van Palestina, Jordanie en Israel om het water van de Jordaan zorgvuldiger te beheren. De stroom was gedaald tot een straaltje waardoor nog geen twee procent van de oorspronkelijke hoeveelheid water kwam, en dat water was sterk verontreinigd. Door zich gezamenlijk in te spannen verwacht men tot een zorgvuldiger beheer te komen.

Dinesh Suna van het Oecumenisch Water Netwerk van de Wereldraad van Kerken, vertelde over het programma van de Wereldraad bedoeld om water voor de hele wereldbevolking veilig te stellen. Hij citeerde Ghandi, die zei dat er genoeg is voor ieders noden, maar te weinig om aan ieders hebzucht te beantwoorden. De Wereldraad heeft een heel programma over wter, getiteld  Seven works for water’, het is downloadable van de website van de WCC. Suna kondigde aan dat de Nederlandse Raad van Kerken vrijdag het meest recente statement van de Wereldraad zal tekenen, waarin water als een mensenrecht staat omschreven. Hij zei desgevraagd te hopen dat de Nederlandse kerken prins Willem-Alexander van informatie blijven voorzien, omdat de prins adviseur is van de secretaris-generaal van de VN op het gebied van watermanagement.

Indrukkend was de bijdrage vanimam Ilyasi (hoofdimam van India). Hij stelde nadrukkelijk dat het eerst om menselijkheid gaat in het leven en dan pas om religie. In de synagoge vertelde hij over het belang van water volgens de islamitische traditie. Daarna overhandigde hij een kleed aan rabbijn Soetendorp en aan diens vrouw, kuste hij beiden en sprak de hoop uit van vrede tussen joden en moslims.

Ruud Lubbers sprak de verwachting uit dat de religies de inzet voor duurzaamheid verder zullen ondersteunen. Refererend naar zijn eigen traditie vertelde hij bemoedigd te zijn door de nieuwe paus, die als naam gekozen heeft voor Franciscus, de monnik die sprak over ‘zuster water’  en die een hoge waardering had voor mens en dier.

De bijeenkomst in Den Haag is ook bedoeld om jonge mensen bij de problematiek van water te betrekken. Rabbijn Soetendorp stelde zijn progressieve synagoge in Den Haag beschikbaar voor de bijeenkomst. Hij sprak een gebed uit samen met een inheemse bezoeker en aansluitend ging een Indiase bezoeker voor in tien minuten meditatie. Uit alle bijdragen sprak een groot respect voor leven en waardering voor de diverse tradities.

Foto:
1. Imam Ilyasi omhelst rabbijn Soetendorp
2. Jan Jorrit  Hasselaar en John Chryssavgis
3. Dinesh Suna
4. Swanu Jyothiermayah (The Art of Living) links, hij ging voor in de meditatie-oefening.
5. Een zaalimpressie bij VNO/NCW