Nieuwe kansen

Afgelopen maandag weer iemand met vlucht van Schiphol naar een nieuwe toekomst.

Maandag namen we afscheid van meneer C. Hij was op het moment dat meneer C in het Transithuis werd opgenomen leefde hij in de marge van de illegaliteit. Ieder moment kon hij worden aangehouden en iedere dag moest hij zien te overleven met wat anderen konden missen. Nu gaat hij de draad weer oppakken, in Mali. Ja, het land dat recentelijk nog veel in het nieuws was. Maar hij wist het inmiddels zeker; hij moest terug om zichzelf en zijn leven weer te hervinden en opnieuw inhoud te geven.


En ja, er waren belemmeringen om terug te keren naar Mali. Één daarvan was het niet kunnen verkrijgen van vervangende reisdocumenten om terug te kunnen keren. Zelfs een verlopen paspoort en de mededeling dat hij er zelf voor koos om terug te keren waren niet voldoende om vervangende reisdocumenten te verkrijgen. Uiteindelijk is het toch gelukt om ook deze hindernis te nemen in goede afstemming en samenwerking met meneer C zelf, onze consulente en de ambassade. Meneer C heeft ons na aankomst in Mali gebeld om te zeggen dat hij goed is aangekomen en aan de slag gaat om  zijn leven in Mali weer op te bouwen met de steun en het budget dat hij vanuit het Transithuis heeft meegekregen.

We wensen meneer C een goede toekomst. Weg uit Nederland maar nog wel in contact.

Op dit moment wordt ter plaatse in Burundi gekeken hoe het gesteld met de zorgbehoeftige 68 jarige mevrouw N die enkele weken geleden door ons is geholpen bij haar terugkeer. Monitoring is een groot woord in deze maar het is wel goed om gebruik te maken van je contacten om te zien hoe het mensen vergaat na hun terugkeer. Met de meesten kun je per mail nog contact onderhouden maar met deze – voor Burundese begrippen zeker – erg hoogbejaarde vrouw is dat geen optie. We laten er nu, enkele weken na haar terugkeer in Burundi, iemand langs gaan die ons rapporteert. Als er aanvullend zorg nodig mocht zijn dan kunnen we daar actie op ondernemen. Je moet mensen niet aan hun lot overlaten als ze uit je directe omgeving weg zijn. Hoewel ze bij haar terugkeer erg hartelijk werd ontvangen en opgenomen door de mensen uit haar eigen omgeving, houden we het contact graag nog even overeind zodat we nog kunnen volgen dat het proces gaat zoals samen gepland.  Ondersteuning in het land van herkomst was in dit dossier een niet geringe opgave omdat niet aan voorwaarden voldaan konden worden die organisaties aldaar (begrijpelijkerwijs) stelden. Uiteindelijk is het ons toch gelukt om de ondersteuning ter plaatse te laten organiseren met een betrouwbare organisatie met wie we ook in de toekomst vol vertrouwen verder zullen gaan werken.

En als je vals gespeeld hebt….

Soms is het lastig om een onjuiste identiteit prijs te geven omdat er verwacht wordt dat dit ernstige gevolgen gaat hebben. Bij het Transithuis  is dat niet van belang. Van belang is om met mensen zelf in beeld te krijgen wat hun belemmeringen zijn om hun leven weer te kunnen oppakken. Als je consequent in al je contacten zowel privé, als bij je hulpverleners, bij de IND en bij de DT&V hebt gezegd dat je homo bent en dus niet terug kunt keren naar Iran omdat ze je dan zullen ophangen dan kun je hier soms niet meer op terugkomen. In het Transithuis is dat niet relevant. Dat was de geschiedenis en vervolgens moet je verder. Meneer Z is met behulp van het  Transithuis  dan ook op basis van zijn eigen ware identiteit , dus als als heterosexuele Koerd uit Noord Irak teruggekeerd naar zijn familie en zijn thuis..

Nieuwe kansen voor mijzelf maar ook voor anderen de handen uit de mouwen.

Zelf nog maar net anderhalve maand terug in Sierra Leone met de hulp van het Transithuis maar omdat de huisvesting en een bedrijfsruimte voor zijn internetcafé al voor zijn vertrek uit NL was geregeld kon meneer S. aanmerkelijk sneller aan het werk, dan als hij in Sierra Leone zelf nog huisvesting en een bedrijfsruimte had moeten regelen. Datgene dat hij vanuit Nederland al kon regelen, heeft hij samen met zijn consulent gedurende zijn deelname aan het Transithuisproject ook geregeld. Een aantal dingen, zoals het inschrijven in de Kamer van Koophandel en een aansluiting op het elektriciteitsnet regelen, heeft hij bij aankomst in Sierra Leone meteen gedaan. Met de in het Transithuis opgebouwde nieuwe kracht is er weer een toekomst die kan worden gerealiseerd. Niet alleen voor meneer S. zelf maar ook voor toekomstige hervestigers die de draad weer willen oppakken. Hij verleent nu – wanneer daar door potentiële hervestigers die hun toekomst ook weer ter hand willen nemen prijs op wordt gesteld – hand en spandiensten, waarbij gedacht moet worden aan het zoeken van werk en het helpen bij het verkrijgen van geboorte-aktes voor andere potentiële hervestigers in Sierra Leone.  Op deze manier ontstaat het domino-effect; hulp ontvangen om vervolgens iemand anders te helpen met zijn/haar toekomst.

Dit zijn enkele concrete gebeurtenissen van mensen die tot voor kort leefden in de marge van illegaliteit en bewaring zonder uitzicht op perspectief in Nederland.

Het Transithuis biedt deze specifieke doelgroep een intramurale voorziening met actieve dagelijkse begeleiding en ondersteuning met een hierop toegesneden methodiek.

Door hun deelname aan het Transithuis-project hebben deze mensen de kans aangegrepen op een nieuwe toekomst.

Lees hier meer informatie over het project Transithuis [PDF]

Lees hier hoe u mensen hiervoor kunt aanmelden [PDF]