Vaticaan kleurt groen

De afgetreden paus Benedictus XVI  was een sober mens en zette zich in voor het behoud van de schepping en aandacht voor het milieu. Dat vertelt Tini Brugge, coördinator van de Groene websites van de Raad van Kerken.

De paus heeft zich een en andermaal uitgesproken over het milieu. Zijn uitspraken daarover in toespraken en in de sociale leer  zijn gebundeld  rond  “Tien geboden  voor Milieu”, een uitgave die  ook inde R.K kerken in Nederland aandacht krijgen. Diaken Pier Tolsma  schreef daarover uitgebreid op 28 november 2012 in zijn weblog (zie www.diakenpiertolsma.com, zie ook www.kerkenmilieu.nl.

Marjolein Tiemens-Hulscher schrijft voor de St. Maartensparochie van de Utrechtse Heuvelrug  (locatie Driebergen) daarover tien artikelen voor het parochieblad.

Het groen rukt op  in kerkelijk Nederland. Bij het project Groene kerken  van Kerk in Actie (www.groenekerken.nl)  heeft de eerste rooms-katholieke parochie zich aangemeld: de Petrus Canisius parochie in Nijmegen.Tini Brugge zegt te hopen dat dit project verder uitgroeit tot een oecumenisch project waarin het groen in kerken meer kleur krijgt.

Vaticaanstad was in 2007 het eerste land met CO2 neutrale ambities. Het Vaticaan heeft in 2008 een aantal fotovoltaïsche zonnepanelen in gebruik genomen. Het 5.000 m² grote dak van de Paulus VI Hal, waaronder de algemene pauselijke audiënties plaatsvinden, is toen bedekt met 2.394 fotovoltaïsche panelen. De elektriciteit die ze voortbrengen wordt gebruikt voor verlichting, verwarming en airconditioning. De jaarlijkse productie wordt geschat op 300 MWh. Dat is ongeveer het verbruik van honderd gezinnen. Dat er meer kerken en landen mogen volgen en ook de nieuwe paus inspireert tot aandacht voor  een ecologische duurzaamheid, aldus Tini Brugge.

Foto: dak Paulus VI Hal.