Studiemiddag ‘Hindoes, Christenen en Burgerschap’

Op woensdag 2 december 2009 organiseert het Centrum IIMO in samenwerking met de Contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad van Kerken in Nederland in Utrecht een studiemiddag van 13.30 – 16.45 uur over de visie van hindoes en christenen op burgerschap.

Sprekers:  prof. dr. Ruben Gowricharn (hindostaanse hoogleraar sociale cohesie en transnationale vraagstukken verbonden aan de Universiteit van Tilburg) en prof. dr. Gerrit de Kruijf (protestantse hoogleraar systematische theologie verbonden aan de Protestantse Universiteit te Leiden.).

PROGRAMMA

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Welkomswoord

14.05 uur Lezing van professor Gowricharn : ‘De integratie van het Hindoeïsme in Nederland.’

14.50 uur Lezing van professor De Kruijf: ‘Democratie vergt twee keer denken.’

15.30 uur Pauze met koffie/thee

15.45 uur Forumdiscussie

16.45 uur Sluiting

Organisatie – Centrum IIMO (Interculturele theologie, Interreligieuze dialoog, Missiologie en Oecumenica) verbonden aan het Departement Godgeleerdheid Universiteit Utrecht (Faculteit Geesteswetenschappen) en de
– Contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad van Kerken in Nederland.

Locatie Campus De Uithof, Utrecht: Ruppertgebouw, zaal-A (bereikbaar via: Van Unnikgebouw, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht. De Uithof is vanaf Utrecht CS bereikbaar met bus 11, 12 en 12-S. Uitstappen:  halte Heidelberglaan.

Aanmelden Aan het bijwonen van deze studiedag zijn geen kosten verbonden, maar vanwege beperkte zaalruimte is vooraf aanmelden noodzakelijk (uiterlijk vrijdag 27 november 2009, bij voorkeur per e-mail) bij Centrum IIMO, Jeannette Boere, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht, tel. 030 -253 2079) 
a.c.m.boere@uu.nl